13. juni 2024

Redaktionen har modtaget nedestående:

Dagpleje i alle distrikter

Det er en stor udfordring, som vi står overfor de kommende år. Børnetallet falder med ca. 600 inden for de næste fire år, det er ikke så lidt.

Vi skal derfor se på alle de muligheder, som vi har til at sikre en god og ordentlig pasning af vores små borgere.
Venstre har i budgetaftalen for 2014 gjort det klart, at vi stadig gerne vil en dagpleje, men at vi ikke kan garantere pasning i eget lokalområde men i distriktet. En formulering som de fleste i byrådet er enige i.

Hvis forældrene ønsker dagpleje, så er muligheden der, men vi oplever en tendens til, at man ønsker vuggestueplads frem for dagpleje.
Venstre ønsker ikke at dagplejen skal være en nødløsning, det fortjener vores dygtige daglejere ikke. Man skal vælge dagplejen fordi det er det man bedst kan se sit barn i.

Vi har i vores budgetaftale skabt mulighed for valget mellem dagpleje og institution.
I den kommende periode bliver der brug for dialog med forældre, medarbejdere, ledere, administration og politikere, for sammen kan vi finde de løsninger, som giver en bedre kvalitet for de penge vi har til rådighed.
Det vil jeg arbejde for.

Pernille Kruse
Gruppeformand Venstre
Holbæk byråd
Nr. 4 på liste V