23. juni 2024

Onsdag aften blev der holdt konstituerende måde i det nye byråd og fordelt de forskellige poster i mellem sig.

Venstres Søren Kjærsgaard fortsætter som borgmester i de næste fire år. Dansk Folkepartis John Harpøth bliver 1. viceborgmester og Socialdemokraternes Sine Agerholm bliver 2. viceborgmester.

Et flertal i det nyvalgte byråd – bestående af V, A, O, B og C – har indgået en politisk aftale. Aftalen betyder, at der ud over Økonomiudvalget, Børneudvalget, Voksenudvalget, Klima- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget også skal oprettes et Arbejdsmarkedsudvalg, et projektudvalg for Vækst samt Demokratieksperimentariet.

Det betyder, at styrelsesvedtægten for Holbæk Kommune skal laves om, og dermed er konstitueringen først formelt på plads 22. januar 2014. Den kommer til at se sådan ud:

Økonomiudvalget
Søren Kjærsgaard (formand) (V)
Rasmus Brandstrup Larsen (V)
Inge Langseth (O)
Michael Suhr (C)
Emrah Tuncer (B)
Sine Agerholm (A)
Finn Martensen (A)

Udvalget for Børn
Lars Dinesen (formand) (A)
Jens Kristiansen (A)
Rasmus Brandstrup Larsen (V)
Maria Friis (V)
Rolf Rasmussen (V)
Peter Hansen (O)
Karen Clausen (Ø)

Udvalget for Voksne
Pernille Kruse (formand) (V)
Willy Lisby (V)
Finn Nielsen (O)
Jørgen Jensen (A)
Leif Juhl (Ø)

Udvalget for Klima og Miljø
John Harpøth (formand) (O)
Christian Ahlefeldt (V)
Søren Stavnskær (V)
Ole Hansen (A)
Ole Brockdorff (A)

Udvalget for Kultur og Fritid
Emrah Tuncer (formand) (B)
Bjarne Kongsted (V)
Morten Bjørn Nielsen (V)
Steen Klink Pedersen (A)
Solvej Pedersen (A)

Udvalget for Arbejdsmarkedet
Sine Agerholm (formand) (A)
Christina K. Hansen (A)
Søren Harbo Rasmussen (V)
Willy Lisby (V)
Henrik Mosbæk (B)

Projektudvalget for Vækst
Kurt Næsted (formand) (V)
Maria Friis (V)
Søren Stavnskær (V)
Henrik Mosbæk (B)
Lars Dinesen (A)
Jens Kristiansen (A)
Sine Agerholm (A)

Demokratieksperimentariet
Michael Suhr (formand) (C)
Bjarne Kongsted (V)
Rasmus Brandstrup Larsen (V)
Søren Harbo Rasmussen (V)
Christina K. Hansen (A)
Ole Hansen (A)
Leif Juhl (Ø)