13. juli 2024

Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.

Her er et tydeligt skilt - men ikke alle skiltene ved valgstederne var lige tydelige, viser en analyse fra kommunens administration. Foto: Jesper von Staffeldt.
Her er et tydeligt skilt – men ikke alle skiltene ved valgstederne var lige tydelige, viser en analyse fra kommunens administration. Foto: Jesper von Staffeldt.
Flere valgbokse og et tredje afstemningssted, skal minimere køen når Holbækkerne skal til stemme urnerne.

De nye tiltag kommer efter nærmest skandaløse tilstande ved kommunalvalget i november sidste år, hvor vælgerne måtte stå i kø et meget lang tid og ca. 450 vælgere ved Bjergmarkshallen først fik udleveret deres stemmeseddel efter klokken 20 hvor afstemningsstedet ifølge loven burde være lukket og sidste stemme først var afgivet kl. ca. 20.40.

Analyse fandt mange årsager
På sit byrådsmøde den 2. december sidste år besluttede byrådet, at kommunens administration skulle analysere årsagerne til kødannelserne og komme med forslag til, hvordan man fremover kan undgå samme problemer.

Analysen viste en lang række punkter, som var med til at problemerne opstod. Generelt for alle afstemningssteder i kommunen galdt, at der var flere som afgav deres stemme ved kommunalvalget i 2013, sammenlignet med valget fire år tidligere, ligesom der var 28 procent flere, som ville afgive deres stemme efter klokken 18.

Analysen viser også, at antallet af valgbokse var for lille til at dække behovet på flere valgstedet, særligt i Bjergmarkshallen. Der var også behov for, at der var et ekstra klargjort valgbord, som kunne bruges ved spidsbelastinger.

Et nyt krav ved valget var, at man som vælger skulle oplyse sin fødselsdato og det gav anledning til flere spørgsmål fra vælgerne og dermed at køen rykkede sig langsommere.

Den meget store gule stemmeseddel til Regionsrådsvalget gav problemer - stemmeurnerne var nemlig for små.  Foto: Rolf Larsen.
Den meget store gule stemmeseddel til Regionsrådsvalget gav problemer – stemmeurnerne var nemlig for små. Foto: Rolf Larsen.
Også størrelsen på stemmesedlen til regionsvalget gav problemer. Den var nemlig svær at få ned i stemmeurnerne og ifølge analysen har en del af kommunens stemmeurner for lille volumen og for lille en åbning til så store stemmesedler. Det tog derfor lang tid at folde og stoppe stemmesedlerne ned i urnerne for borgere, og flowet blev langsomt. Størrelsen på stemmesedlerne betød også at, der ikke var nok stemmeurner, og vi måtte købe 25 ekstra store skraldespande hos Holbæk Forsyning på valgdagen og lave dem om til valgurner.

Det gav, særligt i Holbæk, forvirring hos de ældre borgere om hvor og hvordan der skulle stemmes med både kommunal-, regions- og ældrerådsvalg på en og samme gang. Den ekstra vejledning gav et langsommere flow ved valgbordene. Ældrerådsvalget gjorde, at den samlede tid, som de ældre borgere opholdt sig på valgstederne, blev forlænget og det skabte øget pres på parkeringspladserne.

Skiltningen ved og på valgstederne var en del steder meget ringe, og skiltene var slidte og uegnede.

To valgsteder i Holbæk er for lidt
Helt særligt for Holbæk by, hvor der opstod massive kødannelser på byens eneste to valgsteder, fandt man desuden at to valgsteder var for lidt. I 2009 var der tre steder. Nedlæggelsen af et valgsted betød, at Holbæk Øst (Bjergmarkshallen) fik ca. 3.900 flere stemmeberettigede, mens Holbæk Vest (Isefjordskolen (tidl.

Absalonskolen -red.) havde ca. 2.300 flere stemmeberettigede end ved kommunal- og regionsvalget i 2009. Det medførte et større pres på valgstederne og dermed større kødannelser og trafikale problemer, herunder manglende parkeringspladser. Det gjaldt såvel Bjergmarkshallen som Isefjordsskolen.

Analysen viser også, at der var opstillet alt for få valgbokse i Bjergmarkshallen. Der burde have været det dobbelte antal (20 i stedet for 10), men kommunen lå ikke inde med flere. Ældrerådets brug af valgbokse gjorde, at der ikke var nogle i reserve til kommunal- og regionsvalget, da det på valgdagen blev klart, at der var for få.

Der var for få parkeringspladser ved begge valgsteder. For at klare spidsbelastningsperioden sidst på valgdagen burde der have været ca. dobbelt så mange.

Flere stemmebokse, tidsbegrænset parkering og nyt valgsted
På byrådsmødet i sidste uge, besluttede byrådet at der skulle laves en række tiltag, som gerne skulle betyde, at der ikke opstår lignende problemer fremover. Tiltag, der har baggrund i administrationens analyse.

Byrådet besluttede at antallet af stemmebokse, som skal være både velegnede og publikumsvenlige – som det hedder i beslutningen – øges, så der fremover regned med ca. 500 vælgere pr. stemmeboks. Kommunen indkøber ca. 45 nye valgbokse i første omgang og genbruger ca. 80 bokse. Fremover skal administrationen tage stilling til, inden hvert valg, om der skal købes nye stemmebokse.

Valgmedarbejdere skal have hurtigere adgang til at få igangsat et ekstra valgbord på alle valgsteder i perioder med spidsbelastning og flowet i valghandlingen skal forbedres ved bedre og flere stemmeurner og bedre skiltning. Administrationen anbefaler, at der i første omgang indkøbes 50 nye og større valgurner, 15 store skilte samt et antal små skilte.¨

I god tid inden næste ældrerådsvalg, skal der tages stilling til den fremtidige valgafvikling af ældrerådsvalget. Der gennemføres en særskilt proces om dette, hvor Ældrerådet inddrages og høres.

De parkeringspladser, der er til rådighed, skal reserveres til valget, ved at der laves en times parkering på valgdagen. Der skal være mere trafikregulering til og fra parkeringspladserne med hjælp fra Parkeringsservice og Hjemmeværnet.

Holbæk Midt skal oprettes som et tredje afstemningsområde i Holbæk by med Elværket som valgsted for at skabe en hensigtsmæssig fordeling af, hvor mange vælgere der er på valgstederne i Holbæk by, og hvor mange parkeringspladser der er til rådighed. I alt skal 4-5.000 vælgere flyttes fra Isefjordsskolen og Bjergmarkshallen til Elværket. Tidligere erfaringer har, i følge kommunen, vist, at antallet af vælgere til Elværket ikke bør overstige 5.000 stemmeberettigede på grund af pladsforholdene i selve lokalerne. Elværket er det sted i Holbæk by med de bedste parkeringsfaciliteter. Der er flere parkeringspladser end ved Isefjordsskolen og Bjergmarkshallen tilsammen.

Desuden vil kommunen foretage en evaluering af de kommende EU-valg den 25. maj i år, ligesom man i god tid inden det kommende folketingsvalg skal evaluere de særlige tiltag, Byrådet har iværksat for at øge valgdeltagelsen.