25. juli 2024

Redaktionen har modtaget:

Kompetence givende kandidater!

Det er utrolig vigtigt at vi for kompetence givende kandidater valgt ind i byrådet, fra hele kommunen, så alle de lokale historier kan blive hørt blandt andet de store økonomiske problemer med offentlig kloakering mange har, og dertil udeblivelsen af en fornuftig trafikplan herunder cykelstier, og manglende bus forbindelser i oplandet mm. Og for slet ikke at glemme, nye idéer til hvordan skal vi skaffe job, holder skat og afgifter i ro, og give en taknemlig hjælpende hånd til vores små virksomheder og landbrug, der holder kommunen økonomisk i gang? Det kan jeg hjælpe med!

Og hvad med nær demokratiet? Vi har et repræsentativt demokrati hvor så mange som muligt bør føle sig repræsenteret i det nye byråd om det er geografisk eller ud for interesser. Beslutninger træffes bedst i tæt samarbejde med borgene og det bør byrådet reflektere. Det er kun godt når de valgte føler sig som ambassadører for deres vælgere og lokal område.

Hvem er jeg? Jeg bor i Smidstrup – Stestrup Lokal Område – og har en dejlig lille familie med hustru og snart 2 børn, og så er jeg uddannet Økonom og arbejder med vaccine udvikling for de fattigdoms relaterede sygdomme herunder blandt andet Malaria som vi er kommet rigtigt langt med (European Vaccine Initiative). Med et socialt liberalt hjerte vil jeg kæmpe for et bæredygtigt by og landsbysamfund, visionær miljøpolitik og en Menneskelig Økonomi der ikke mindst viser sig ved fornyet og forbedret borgere-nær service og fornuftig økonomistyring ud fra respekt for skatteyderen og godt købmandsskab.

Sten Larsen, Økonom

Kandidat til Holbæk kommunevalg

Radikale Venstre, plads 11