21. april 2024

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev:

Viljen til at ville giver evnen til at kunne.

Evnen til at ville
Også i politik gælder udsagnet viljen til at ville
Grundholdningen, at alle børn og unge, også selv om den enkelte har et særligt behov, skal kunne være en del af fællesskabet, er blevet fortsat igennem de seneste års politiske indsats. Netop den politiske vilje er i denne sammenhæng vigtig, det er nemlig forudsætningen for, at man lokalt kan løse opgaven optimalt. Set såvel med ansattes øjne som med forældres er denne opbakning en hovedhjørnesten.

Denne proces skal videreføres i det nye byråd.

Evnen til at kunne
Det gælder også evnen til at kunne. Det kræver en fortsat politisk vilje at udvikle forskellige støttemuligheder, samt en bevidst linje i forhold til kompetenceudvikling af de ansatte inden for skoler og daginstitutioner. Denne videreuddannelse er en forudsætning for at evnen til at kunne kan blive en virkelighed. Her er holdninger ikke nok, selv om dette er forudsætningen for, at det kan lykkes.

På dette område som på de fleste andre inden for børne – og ungeområdet gælder, at den rettidige indsats skal kunne etableres lokalt – og med baggrund om reel viden om den enkeltes behov.

Venstre vil også i det nye byråd arbejde for at alle tænkelige incitamenter og gerne utraditionelle tiltag iværksættes for at sikre barnets/den unges optimale udvikling.
Kun herigennem nås den positive inklusion, og barnet/den unge forbliver en del af det sociale fællesskab.

En stemme på Venstre er en stemme for denne udvikling – stem personligt.

Flemming Christensen
Byrådskandidat- Venstre