DSU fejrer Nudansk Grundlovsdag

Den 5. juni, Grundlovsdag, vælger DSU Holbæk at bruge dagen til at markere at der skal være plads til alle i det danske demokrati og kalder det for Nudansk Grundlovsdag. De håber at denne alternative grundlovsfejring kan være med til at få flere ”nudanskere” til at stemme og deltage i demokratiet.

Formand for DSU Holbæk, Frederik Vad, mener at Grundlovsdag skal være mere end blot en fejring af Grundloven, som ifølge den unge socialdemokrat kun har værdi, hvis alle deltager:

– Jeg synes det er fint at alle de borgerlige gerne vil fejre grundloven, men grundloven er kun papir og den har derfor kun værdi, hvis vi sørger for at alle deltager i demokratiet, siger Frederik Vad og fortsætter:

– Mange nydanskere stemmer ikke, og de unge sættes uden for indflydelse i det politiske system. Vi vil markere, at der er en anden vej, hvor der er plads til alle danskere i demokratiet. Derfor kalder vi det for Nudansk Grundlovsdag, fordi demokratiet og grundloven er for alle danskere der bor her nu, siger Frederik Vad.

DSU får politisk opbakning af den socialdemokratiske folketingskandidat i Holbækkredsen, Kaare Dybvad:

– Jeg mener at DSU har fat i den lange ende. Vi står overfor en række massive integrationsproblemer og det skal vi gøre noget ved. Når vi fejrer demokratiet og grundloven, giver det derfor god mening at sige at der skal være plads for alle ved samfundets bord”, siger folketingskandidaten.

Info:
Nudansk Grundlovsdag
Dato: Søndag d. 5. juni 2011 kl. 12.00
Sted: 3F Holbæk, Spånnebæk 10, Holbæk.

Denne artikel er publiceret den 2. juni 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply