15. april 2024

Foto: Alex Christensen.

To 29-årige mænd er mandag ved et nævningeting ved Retten i Holbæk blevet dømt for vold med døden til følge mod 52-årige Christian Flesborg.
Foto: Alex Christensen.

To 29-årige mænd er mandag ved et nævningeting ved Retten i Holbæk blevet dømt for vold med døden til følge mod 52-årige Christian Flesborg.

De var tiltalt for om formiddagen den 9. juni 2020 i forening at have dræbt Christian Flesborg med knivstik på Lindevej i Holbæk. Han var blevet stukket en gang i maven og flere gange i det ene ben under et sammenstød mellem de tiltalte og ham. Christian Flesborg blev kørt til sygehuset i Holbæk, hvor han kort efter afgik ved døden som følge af knivstikket i maven.

Foto: Alex Christensen.

Christian Flesborg var kommet til Lindevej, efter at han i telefonen havde truet den ene af de tiltalte. Han havde en ratlås med sig, som han svingede mod de tiltalte.

Sammenstødet mellem de tre mænd foregik først på kørebanen på Lindevej og ophørte, da Christian Flesborg løb fra kørebanen mod fortovet. De tiltalte løb efter ham og fangede ham på fortovet, hvor den ene af de tiltalte stak ham med en kniv, som han havde med sig. Den anden tiltalte var også bevæbnet i hvert fald med et multitool.

Vold med døden til følge

Ifølge Retten kunne det ikke anses for bevist, at de tiltalte havde forsæt til at slå den 52-årige mand ihjel, og de blev derfor dømt for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, der havde medført døden Den ene af de tiltalte blev dømt for medvirken til volden.

Retten fandt ikke grundlag for at anse knivstikkene mod offeret for at være nødværge, og der blev især lagt vægt på, at den indledende konfrontation mellem de tre mænd var afsluttet, da offeret, efter at han var løbet fra de tiltalte, blev fanget af dem og tildelt knivstikkene.

De tiltalte blev i øvrigt dømt for nogle mindre forhold om bl.a. overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og knivloven.

Samtlige nævninger og dommere var enige om bevisvurderingen. Der var blandt dommerne og nævningerne også enighed om at fastsætte straffen for den ene af de tiltalte, der tidligere var straffet for bl.a. vold, til fængsel i 7 år.

Der var uenighed om straffen til den anden tiltalte. Her blev der afgivet 7 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år og 6 måneder og 5 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år. Straffen blev herefter fastsat til fængsel i 4 år og 6 måneder.

De tiltalte udbad sig betænkningstid for at overveje, hvorvidt de vil anke dommen.

Det blev bestemt, at de tiltalte, der var blevet anholdt den 9. juni sidste og havde været varetægtsfængslet siden den 10. juni, skal forblive varetægtsfængslet.

Læs også: Mand død af knivstik på LindevejTre mænd fængslet efter knivstik og Farvel far