Kommunens borgere får brev fra borgmesteren

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (A). Foto: Laila Versemann

Alle borgere i Holbæk Kommune modtager nu brev fra borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

I brevet, der er sendt ud elektronisk, skriver borgmesteren bl.a.:

“Det har været nogle hektiske dage for os alle. Efter statsministeren og Hendes Majestæt Dronningens taler, tror jeg, at alle nu er klar over alvoren ved COVID-19. Mon ikke vi om mange år vil fortælle vores børn og børnebørn om det, der ramte Danmark i foråret 2020? Det tror jeg.”

I brevet skriver borgmesteren også, at man i kommunen gør hvad man kan, for at afbøde og forsinke udbredelsen af Corona-virus, uden at alting går i stå. “Vi følger alle myndighedernes anbefalinger, og samtidigt gør vi os umage med at være så tilgængelige som muligt for jer borgere. Vores medarbejdere knokler. Nogle hjemmefra, andre møder stadig ind på arbejde”.

Om det lokale erhvervsliv skriver borgmesteren: “Vi gør også, hvad vi kan, for at passe på vores erhvervsliv. Mange har svært ved at holde skruen i vandet, og vi skal som kommune hjælpe så meget, vi kan” og nævner fremskyndelsen af betalingen af regninger, som måde kommunen hjælper erhvervslivet.

I brevet gennemgår Christina Krzyrosiak Hansen situationen og indsatsen på bl.a. ældre- og sundhedsområdet, området for skoler og dagtilbud, herunder nødpasning, beskæftigelsesområdet, det specialiserede socialområde og udsatteområdet, Borgerserice m.m.

Hun minder om, at Holbæk Kommune har åbnet en jobbank, hvor alle med en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse kan tilbyde deres arbejdskraft til hjemmeplejen, plejecentrene, opgangsbofællesskaber, støttekontaktper-soner og botilbud.

Borgmesteren opfordrer i sit brev til, at kommunens borgere bliver hjemme:

“Vi mennesker er sociale. Vi elsker at have kontakt. Med familie, venner, henover hækken eller i for-eningslivet. Vi elsker at være en del af et fællesskab. Derfor er denne tid for mange rigtig svær. På trods af det vil jeg sige til jer nu: bliv hjemme. Tag hensyn, ikke bare til jer selv, men til hinanden.”

En kommentar

  • Lars-Henrik Christensen

    Hvor er det dejligt at Holbæk Kommune ledes af en sød 25 årig marxist. Der er yderligere betryggende at de kommunalt ansatte “knokler” i modsætning til de profithungrende ansatte i det private erhvervsliv – eller det det bliver tilbage når de røde er færdige med at udnytte krisen til politisk propaganda. Venezuela “here we come”.

Leave a Reply