Jobbank skal sikre kommunalt nødberedskab

Billede af Sabine van Erp fra Pixabay


For at sikre, at komunen ikke ender i en situation, hvor der pludselig mangler personale til kritiske opgaver, har Holbæk Kommune i lighed med andre kommuner, oprettet en jobbank, hvor personer med sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund kan melde sig til.

Det er vigtigt at sikre, at der er nok sundhedsfagligt personale til at varetage plejen af vores ældre og svage borgere. Lige nu er alle områder dækket ind, men snart kan der blive brug for ekstra hænder. Men i den aktuelle situation med COVID-19 vil kommunen gerne være forberdt, så derfor er der åbnet op for, at man kan tilbyde sin arbejdskraft til kommunen hjemmepleje, plejecentre, opgangsbofællesskaber, støttekontaktpersoner og botilbud.

Er man interesseret i at indgå i et nødberedskab, skal man udfylde en formular, og man vil blive kontaktet, hvis der bliver brug for vedkommende. Alle, der bliver kontaktet, vil blive tilbudt en midlertidig ansættelse i Holbæk Kommune. Man kan se mere og tilmelde sig på https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/sundhed/2020/covid-19-jobbank/

Leave a Reply