7. december 2023

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Spørgsmål til Nature Energy

I foreningen Regstrup Natur- og Miljøforening hilser vi Nature Energy’s nye åbenhed velkommen. Borgere i hele kommunen har mange ubesvarede spørgsmål og bekymringer, og vi er glade for Ole Hvelplunds udmelding om, at der ikke er nogen spørgsmål, han ikke vil svare på. Vi har derfor fremsendt et udpluk af spørgsmål til Ole Hvelplund, så han har mulighed for at undersøge nærmere, måtte han have behov derfor. De væsentligste spørgsmål, som længe har stået ubesvarede, og som er relevante for beslutningen ses nedenfor:

ØKONOMI
• Nature Energy (NE) har meldt ud, at statsstøtte er en betingelse for gennemførelse af projektet. Efter støtte-stoppet 8. februar er meldingen, at NE ”drøfter dispensationsmulighederne med myndighederne”. Hvilke ændringer i beslutning arbejder NE for – og hvem drøfter I det med?
• Uden statsstøtte vil NE’s investering blive væsentligt større. Hvordan er Sampension, Leverandørforeningen og Kommunen stillet i tilfælde af lukning?
• Har man lavet mundtlige eller skriftlige aftaler, tilbagekøbsklausuler eller andet, som kan
give kommunen udgifter eller erstatningspligt, hvis planen afvises?
• Husholdningsaffald skal sorteres mv., før det må bruges i biogasproduktion. Hvem står for det? Er det kommunalt ejede virksomheder som f.eks. Fors eller Argo, og hvor stor en del af udgifterne skal de så dække?

DRIFT MV
• Hvilke leverandører har NE indgået bindende aftaler med – og hvor meget masse kan leveres? Ligger de alle inden for 20 km zonen? Hvordan fordeler leverandørerne sig på husdyrgødning og anden biomasse?

PÅVIRKNING AF MILJØ MV
• Ifølge aktindsigt hos Ikast-Brande Kommune er der 8 klager over lugtgener ved anlægget i Brande – svarende til stort set alle berørte naboer inden for 1,8 km. Hvorfor udtaler NE at der ikke er kommet klager over anlægget de seneste to år?
• Kan NE garantere, at anlægget ikke vil påføre lugtgener?
• Det er blevet forespurgt hvilke partikler anlægget udleder. Hvornår fremsendes der dokumentation for dette?
• Mange beboere i nærområdet er bekymret for forringet livskvalitet. Hvordan forholder NE sig til dette?
• Hvordan er det øgede krav til vej-vedligehold medtaget i CO2 regnskabet? En fuld lastbil slider svarende til 10.000 personbiler.

PLACERING
• Hvorfor er placeringen ved Snævre så vigtig, bortset fra nærheden til den nye motorvej? Der ligger ingen store husdyrbesætninger ud til motorvejen – eller nær Snævre, for den sags skyld.
• Har NE kendskab til andre biogasanlæg så tæt på boligområder, institutioner mv. som tilfældet er her?Og i hyppigste vindretninger fra vest og syd?
• Er det korrekt antaget, at påvirkning på ejendomspriserne er vurderet NE uvedkommendeog alene et anliggende for kommunen og borgerne?

Den fulde liste findes på foreningens Facebook side. Vi ser frem til at få svar på alle de ubesvarede spørgsmål på søndag.

På foreningens vegne
Karina Moll Ravn
Sdr. Jernløsevej 79
Regstrup