Borgermøde om biogas overbeviste ikke modstanderne

Nature Energys administrererende direktør, Ole Hvelplund svarer på spørgsmål fra de fremmødte. Foto: Ole Brockdorff

Søndag aften var mellem 300 og 400 borgere mødt op til et borgermøde i Knabstrup Hallen om biogas, som virksomheden Nature Energy havde arrangeret.

Alléen op til hallen var “udsmykket” med skilte mod det foreslåede biogasanlæg, og der var heller ingen tvivl om, at langt størstedelen af de fremmødte hørte til blandt modstanderne.

Inden mødet, havde Nature Energys administrererende direktør, Ole Hvelplund, lovet, at han ville besvare spørgsmål. Og det havde Regstrup Natur- og Miljøforening taget så alvorligt, at de inden mødet havde fremsendt en liste med en lang række spørgsmål til Ole Hvelplund, som de gerne ville have svar på. Og direktøren gav sig tid til at forsøge at besvare spørgsmålene fra listen.

Udover de i forvejen stillede spørgsmål, så var spørgelysten, og lysten til at kommentere, også stor under mødet.

Nature Energy holdt fast i, at deres biogasanlæg ikke lugter, og det ved de klager der har været, har vist sig, at lugten stammede andet steds fra. Adm. direktør Ole Hvelplund pointerede, at et godt naboskab er vigtigt for Nature Energy.

Under mødet kom der flere gange hånlatter og tilråb fra salen.

Der var flere medlemmer af kommunalbestyrelsen tilstede, bl.a. dem både borgmester Christina K. Hansen (A), John Harpøth (O), Karen Thestrup (Ø), Michael Suhr (C) og Rasmus Larsen (V). Blandt lokalpolitikerne var Rasmus Larsen en af dem, som stillede flere spørgsmål til direktøren.

Efter mødet var der flere deltagere som gav udtryk for, at de ikke var blevet klogere i løbet af aftenen. Men generelt var man tilfreds med, at man dog endnu engang fik vist sin modstand.

This slideshow requires JavaScript.

Denne artikel er publiceret den 18. februar 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply