22. juli 2024

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev:

Et Bæredygtigt Samfund – By, Land og Eksistens!

Der har været en del snak om bæredygtigheden af landsby samfundene. Bekymringerne går især på om midler vil blive hensat til Holbæk by herunder den nye Holbæk Arena i stedet for oplandet. Jeg vil i den henseende give min mening til kende at penge der er afsat til oplandet på ingen måde skal rykkes ved, som er hensigten, men som jeg derimod ser blive forøget! Vi har brug for værdiforbedringer så vi kan tiltrække tilflyttere og dermed bedre vedstå generationsskiftet i mange af landsbysamfundene. Ifølge ministeriet for by, bolig og land så bor 4,7% af danskerne på landet mod 14% som ønsker det! Der er potentiale, og det er op til os at inviterer dem! Skolelukninger og landsby død bliver uaktuelt og byerne styrkes. Det er kun politikeres manglende visioner for oplandet der gør ondt være.

Pengene kan findes gennem udgiftsreduktion af den generelle administration, som i Holbæk er 16 % højere end i Roskilde kommune og 37 % højere end Viborg kommune, samt ved eksterne midler. Vi har brug for et blomstrende landsby samfund/opland til at holde kommunen i live i bedste velgående – det er ganske enkelt en forudsætning for en moderne Holbæk by!

Sten Larsen

Byrådskandidat

Holbæk