21. april 2024

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev:

Kommunevalget nærmer sig.

Skatter, serviceniveauer, Holbæk Arena, m.m. er jo vigtige spørgsmål, der indgår i valgkampen.

Men for mig, som bor i et mindre lokalområde, handler valget også om fremtiden for disse lokalområder.

For mig handler det også om, at bevare det liv, der er i disse områder – Skoler – daginstitutioner – kultur og foreningsliv. Støtte hele det kæmpe arbejde, som lokale ildsjæle lægger i områderne.

Uanset hvordan sammensætningen bliver i det nye Byråd, ved vi at der skal findes budgetreduktioner for de kommende år. Budgetreduktioner behøver jo ikke at være lig med besparelser og serviceforringelser, men kan ske ved ændring af arbejdsgange, ny teknologi, effektiviseringer mm.

Disse nye tiltag, bør gennemføres på så lempelig en måde, at de griber så lidt som muligt ind i lokalområdernes dagligdag.

Der må tænkes på alternative løsninger, da selv små ændringer kan virke ødelæggende i lokalområderne. Løsninger behøver ikke være de samme i Holbæk by, som i Svinninge eller Hagested, men forventningen om at servicen skal være den samme, selvom metoden er forskellig, skal overholdes.

Det er derfor vigtigt, at kandidater fra de mindre områder, som har den personlige oplevelse fra disse områder, får sæde i det nye Byråd

Jeg er en af dem, der vil fastholde plads til lokalområderne.

Søren Christensen

Kundby 4520 Svinninge

Byrådsmedlem

Kandidat nr. 25 på Venstre`s liste