10. juni 2023

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

De gode gamle dage


Man kan med rette spørge sig selv, om de gode gamle dage nu også var så gode, som man siger. For nok har vi – i det store og hele – aldrig haft det bedre.

Men når man ser på ældreplejen i Holbæk er det i mange år kun gået en vej, og det er nedad.
Da jeg for godt 20 år siden kom med i det lokale Brugerråd i Tuse blev der lavet varm mad på Centret af en aktivitetsmedarbejder.

Så gennemførte man en besparelse, lukkede for madlavning og en aktivitetsmedarbejder blev opsagt.
Derefter gik der et par år og der så skulle spares igen. Det betød, at en aktivitets medarbejder blev flyttet fra Tuse til Svinninge, hvilket gjorde, at de ældre, der var i en aktivitet i Tuse skulle køres til Svinninge og hjem igen, når de skulle gennemføre aktiviteter. Enhver kan sige sig selv, at der ikke var tale om en stor besparelse, og Centret måtte langsomt lukke ned, så der i dag kun er få aktiviteter for ældre.
Samtidig med at det skete skulle man pludselig udvide Tuse ældrecenter. Man fik købt jord og lavet bundprøver. Der blev nedsat et udvalg der skulle vælge farver på maling og tapet i de nye bygninger.
Men så skulle der pludselig ikke bygges alligevel. Man havde brugt 1,4 million til ingen verdens nytte – og i dag ligger projektet og jorden bare hen.

Et andet billede på udviklingen.
For 20 år siden var hjemmeplejen og hjemmehjælpen meget aktive med at få dem, der sad hjemme og var mere eller mindre ensomme givet et skub, så de kom til aktiviteter og samvær på Centret.
Men det må de ikke mere.

Jeg er alvorligt bange for, at de gode gamle dage, der var for de ældre engang i Holbæk ikke kommer tilbage.
Når man tænker på de mange flotte valg taler og valgløfter gennem årene. Og når man ser resultatet kan man godt blive noget betænkelig, hvis man følger linjen og de store valgløfter som typisk ender negativ for de ældre.
Jeg frygter ikke at blive gammel (for det er jeg, 87), men jeg håber de gode gamle dage kommer tilbage i Holbæk kommunes ældrepleje til gavn for alle.

For 20 år var det nemlig utænkeligt og ilde set hvis man ville afskedige personer i lønnet arbejde, og lade frivillige udføre arbejdet ulønnet.

Når formanden for Ældre og sundhed opfordrer Brugerrådene til, at arbejdsopgaver omkring cafeerne skal udføres af frivillige, og lade dem overtage lønnet arbejde, kan man se, at tiden er en anden.
På mange måder var de gode gamle dage bedre.

Jørgen Steen
4300 Holbæk
Medlem af brugerrådet ved det aktive center i Tuse
Tidligere ældrerådsmedlem

2 thoughts on “Læserbrev: De gode gamle dage

  1. Nu er alting lukket på aktivitet centrene nu kan de ældre bare sidde derhjemme ,der er jo grænser for hvad brugerrådene skal lave Synes Holbæk tænker mere på børn ,men det er jo de ældre som har skabt fremtiden pu ha godt jeg kun er 80 år nu og klarer mig selv

  2. Tak for dit indspark med din viden, indsigt og alder. Det er så sørgeligt, at man baserer alt på frivillige i alle mulige sammenhænge. Frivillige skulle i stedet være “det ekstra smør på brødet” at de supplerede fagligt personale, således at der var ekstra “varme hænder” og ekstra “hjerter” til stede. Men nej!!!

    Det er skamfuldt f.eks. at opleve, at man fjerner muligheden for enlige og måske ensomme ældre for at sætte sig sammen med andre i samme situation og spise deres mad. Og så var det vist sølle 300.000 man “sparede”. Hele Udvalget for Ældre og Sundhed skulle skamme sig.

Leave a Reply