Sygeplejerskerne udvider strejken – nu rammes Holbæk Sygehus

Foto: Region Sjælland.


Fra 10. august udvider Dansk Sygeplejeråd konflikten og sender yderligere godt 700 sygeplejersker i strejke – denne gang vil det også ramme Holbæk Sygehus.

-Vi er nødt til at gøre noget for at få politikerne og arbejdsgivernes i tale, og gøre dem opmærksom på, at vi mener det her alvorligt. Hvis der ikke bliver gjort noget ved sygeplejerskernes løn og arbejdsvilkår, så kommer vi i fremtiden til at mangle endnu flere sygeplejersker, og det vil gå hårdt ud over sundhedsvæsenet, siger formanden for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

Blandt de hospitalsafdelinger som rammes af strejke fra 10. august er anæstesfiafsnittet på Anæstesiologisk afdeling på Holbæk Sygehus.

I forvejen er ca. 4.750 sygeplejersker i strejke. Oprindeligt var omkring 5.4000 udtaget til at strejke, men fordi der ikke kunne etableres nødberedskab blev nogle områder undtaget.

-Det kan lyde som en mindre optrapning af konflikten med 702 flere sygeplejersker. Men deres arbejde har betydning for mange andre led i sundhedsvæsnet, så det vil få en meget bredere effekt og påvirke arbejdet for andre faggrupper, siger Grete Christensen.

Kommunaltansatte strejker

Da sygeplejerskerne gik i strejke i sidste måned blev sygeplejersker ansat i Holbæk Kommunen udtaget til at strejke. Kommunen har indgået aftale om nødberedskab, der skal sikre at det arbejde, der er livsvigtigt og påkrævet for at undgå helbreds- og varigt førlighedstruende følger, udføres under den varslede strejke.

Leave a Reply