Læserbrev: Sygehusvaskeri til Svinninge

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Sygehusvaskeri til Svinninge

Det er med nogen undren, vi som Svinninge-borgere ser et forslag fra kommunalbestyrelsen om skovrejsning i byens industrikvarter. Og som så efterfølgende betyder, at der skal findes et nyt industriområde.

I 1987 forærede en lokal landmand 20 tdl. skov til Svinninge Kommune. Skoven blev anlagt som en skole/folke skov. Dengang kendte man ikke udtryk som biodiversitet, man vidste bare, at plantede man et træ, gjorde man noget godt for naturen!

Hvorfor Holbæk Kommune vælger at anlægge en ny skov, kun få hundrede meter fra Bjerregårdsskoven, kan undre. Skoven ligger naturskønt, med en mindre fiskesø i umiddelbar nærhed. I stedet for anlæggelse af en ny skov, kunne man overveje en opgradering af vedligeholdelses-planen for Bjerregårdsskoven.

I den ophedet diskusion om et nyt sygehusvaskeri, vil vi derfor foreslå at vaskeriet placeres på det område, hvor kommunalbestyrelsen planlægger en ny folkeskov.

En placering på dette område vil tilgodese hele det Nordvestsjællandske område. De 40-50 nye arbejdspladser vil være en kærkommen `gave` til området. Anlægsbudgettet på kr. 65 mio. vil ligeledes dryppe lidt af – på et til tider – betrængt lokalt erhvervsliv.

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) ønsker en placering der skal komme alle de 3 Nordvestsjællandske kommuner til gode. Vort forslag, lever på alle områder op til de krav der er opstillet og som fremgår af en pressemeddelelse, udsendt af regionsrådsformanden.

Det gælder med hensyn til den kollektive trafik, men også i forhold til den forøgede trafik, som naturligt vil komme til og fra vaskeriet. Den forøgede trafik vil primært køre vestpå og dermed uden om Svinninge by.

Området er begunstiget med store vandressourcer, hvilket vil være en krævende nødvendighed. De øvrige oplistede kriterier med hensyn til pris, grundens størrelse, forsyning, bæredygtighed og tilgængelighed lever fuldt ud op til Regionens krav.

Hvor der er vilje, er der er der også en vej!

Så en stor opfordring til vores kommunalbestyrelsesmedlemmer og ikke mindst til områdets regionsrådsmedlemmer, om hurtigt at tage fat på en drøftelse og beslutning om, at et nyt sygehusvaskeri placeres i Svinninge, med alle de åbenlyse fordele det vil ha` for hele Nordvestsjælland.

Bjarne K. Jensen – Svinninge
Bjarne Kongsted – Svinninge

Bjarne Kongsted
Havrevænget 23
4520 Svinninge

Leave a Reply