Læserbrev: Møde med transportministeren

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Møde med transportministeren

Transportminister Benny Engelbrecht har idag besøgt Holbæk kommune, hvor Klima og Miljøudvalget sammen med borgmesteren har haft en snak med ham, om den grønne omstilling. Besøget har været for at markere, at vi nu indgår en forpligtende klimasamarbejdsaftale med ministeriet om at omstille vores kollektive transport og vores kommunale bilflåde til fossilfri brændsler.

Ministeren talte bl.a. om overgangen til grøn kollektiv transport – elbusser – samt om fremtidige forsøg med batteridrevende tog til Odsherred og til Kalundborg.
Alt sammen gode tiltag, som vil være med til at sikre en grøn omstilling.

Transportvaner dannes i de unge år. – det er her man lærer at en cykel kan være et alternativ til bussen, hvis ellers vejen er sikker at cykle på. – og det er her man lærer at bussen og toget er et alternativ til at blive kørt af mor og far, hvis ellers der går en bus eller et tog.

Det er derfor af afgørende betydning at der sikres busser og tog til at dække det transportbehov man har. – når man bliver ældre, og cyklen bliver for tung – men især i de unge år hvor transportvanerne dannes.

Enhedslisten vil derfor gøre transportministeren og resten af regeringen, opmærksom på at det er rigtigt godt med busser der ikke skal køre på fossile brændstoffer. – men at det ikke kan ses som et isoleret tiltag. – det nytter ikke med grønne busser, hvis der ikke er nok af dem, så busserne kan bliver et reelt alternativ. – og det nytter ikke noget med elektrificeringen af jernbanenettet, hvis der ikke går tog nok til at dække borgernes behov.

Det er derfor nødvendigt at regeringen finder de nødvendige resourcer til at sikre dette. – flere togafgange og flere busser til at bringe borgerne til og fra toget.

Med venlig hilsen

Karen Thestrup Clausen (Ø)
Formand for Børn & Unge udvalget
Næstformand for Klima og Miljøudvalget
Kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune

Denne artikel er publiceret den 26. august 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply