Holbæk Kommune indgår klimaaftale om grøn transport med regeringen

Transportminister Benny Engelbrecht besøgte onsdag borgmester Christina Krzyrosiak Hansen og Udvalget for Klima og Miljø. Foto: Holbæk Kommune.

Transportminister Benny Engelbrecht besøgte onsdag borgmester Christina Krzyrosiak Hansen og Udvalget for Klima og Miljø. Foto: Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune har indgået en forpligtende klimasamarbejdsaftale med regeringen om at omstille kollektiv transport og kommunens bilflåde til fossilfri drivmidler eller el.

Med aftalen forpligter kommunen sig til, at kommunens busruter, i takt med at de udbydes på ny, skal betjenes af fossilfri eller nulemissionsbusser. Og Holbæk Kommune har desuden forpligtet sig til at lade kravet gælde for flextur, plustur og øvrige relaterede kollektive transportmidler. En forpligtelse, som Holbæk Kommune foreløbig er den eneste af de syv kommuner, der har indgået lignende aftaler, har skrevet under på.

Det er også en del af aftalen, at kommunens egne biler over de næste år skal overgå til at være eldrevne.

I anledning af aftalen besøgte transportminister Benny Engelbrecht (S) borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) og Udvalget for Klima og Miljø.

-I juni 2020 indgik regeringen grønne og ambitiøse klimasamarbejdsaftaler med seks af landets største kommuner om kollektiv trafik. Det glæder mig, at Holbæk Kommune nu tiltræder målsætningerne i klimasamarbejdsaftalerne og dermed kickstarter næste del af processen, hvor landets øvrige kommuner får mulighed for at tiltræde aftalerne. Klimasamarbejdsaftalerne er en oplagt mulighed for at accelerere den grønne omstilling, og jeg er glad for, at Holbæk går foran og viser, at det også kan lade sig gøre at være ambitiøs på trods af, at man også har områder med langt mellem husene, udtaler transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

Også Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S) er glad for aftalen:

-Jeg er stolt og glad over at Holbæk Kommune i dag kan tiltræde en klimasamarbejdsaftale med regeringen. Stolt, fordi vi i Holbæk Kommune hele tiden arbejder for at rykke på den grønne omstilling, og vi kan se, at det virkelig batter noget. Glad, fordi jeg tror på, at vi kan rykke endnu mere i et stærkt fællesskab. Og sammen med de andre kommuner i klimasamarbejdet kan vi fx stille større krav til udbydere og producenter af fossilfri busser og biler. Samtidig kan vi lære af hinandens erfaringer, så vi ikke skal opfinde den dybe tallerken alle sammen, udtaler Christina Krzyrosiak Hansen (S) i pressemeddelelsen.

Formand for Holbæk Kommunes Udvalg for Klima og Miljø John Harpøth supplerer:

-Måden, vi transporterer os, på er en af de helt store brikker i den grønne omstilling. Hvis vi skal nå den nationale og lokale målsætning om en 70% CO2-reduktion, er det det eneste rigtige at lægge om til fossilfri eller nulemissionsdrift i både den kollektive transport og den kommunale bilflåde. Og så håber vi selvfølgelig at borgere og virksomheder også følger trop.

En kommentar

  • Hanne

    Ha ha – HA

    Samme udvalg har ikke været parate til at finde løsninger for den bevidstløse kørsel af haveaffald i umådelige mængder fra Orø (og sikkert også fra mange andre små områder i kommunen) – med langt over hundrede store dobbelte lastvogntog året igennem.

    Men skåltalerne klarer politikerne med bravour – når det kommer ned til substansen i det politiske kniber det straks mere.

    Så det bliver spændende at følge om dette også bare var “smukke” ord, fordi der tilfældigvis var en minister og en fotograf i nærheden.

Leave a Reply