Læserbrev: Nærledelse i daginstitutionerne betyder dårligere normering.

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Nærledelse i daginstitutionerne betyder dårligere normering.

19 juni 2010 besluttede et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Lokallisten, at man ønskede en leder pr. matrikel på dagtilbudsområdet. Indtil nu havde ledere fra de store Daginstitutioner varetaget ledelsen i de mindre institutioner.

Forslaget blev vedtaget UDEN at der fulgte penge med til opgaven. Så bestyrelserne skulle inde for eget budget finde penge til ekstra ledelse. Nu er beslutningen ved at være udmøntet, og vi kan nu se eksempler på, at man har afskaffet varme hænder for at få den ekstra ledelse.

Venstre i Holbæk Kommune gik til 2020 budgetforhandlingerne for at få fjernet de besparelse som borgmesteren havde lagt op til på dagtilbudsområdet. Vi ville ikke være med til at forringe starten på børns møde med det kommunale system. Det skal være en god oplevelse og vi skal som forældre føle os trykke, når vi dagligt aflevere vores børn til det fantastiske personale vi har i vores daginstitutioner. Heldigvis endte en besparelse på ca. 5 mio. med at blive fjernet, og ”hegnet” som beskytter daginstitutionernes budgetter lever stadig, bl.a. takket været Venstres stædighed.

Venstre vil fortsat arbejde for at forbedre vilkårene for vores mindste mennesker i Kommunen, og vil igen til næste budgetforhandling IKKE acceptere forringelser på småbørnsområdet.

Morten Bjørn Nielsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre i Holbæk Kommune

Denne artikel er publiceret den 20. februar 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply