Læserbrev: Vi har armene oppe

Redaktionen har modtaget nedenståene læserbrev:

Vi har armene oppe.

Det er med stor glæde, at Ældrerådet gennem en henvendelse fra Nordvestnyt har erfaret, at Ældre- og Sundhedsudvalget i Holbæk Kommune har droppet ideen om at udvide med en overbygning på 22 plejeboliger på plejecentret Samsøvej, for at løse manglen på plejeboliger.
Og samtidig er det befriende og udtryk for stor imødekommenhed, at Ældre- og Sundhedsudvalget nu er indstillet på at bygge et nyt plejecenter i Holbæk by.
Disse beslutninger skal Ældre- og Sundhedsudvalget og dets nye formand Steen Klink have stor tak for.
Ældrerådet har gennem nogen tid med stor interesse fulgt udviklingen og drøftelserne omkring et nyt plejecenter i Holbæk by, fordi vi har fundet, at prognoserne – og vores kontakter med de ældre borgere i Holbæk kommune viser, at der er behov for et nyt plejecenter i Holbæk by.
Begge meddelelser var derfor særdeles gode, både fordi man agter at påbegynde planlægning af et nyt plejecenter og standser tankerne om at bygge oven på plejecentret på Samsøvej.

I vores rådgivning har ældrerådet konstant peget på Holbæk Have som den bedste placering for et nyt plejecenter, fordi man her kan tænke stort, visionært og fremadrettet. Og løse mange af fremtidens udfordringer på ældreområdet i Holbæk Kommune.

Vi finder, at man med stor fornuft kan knytte kommunens kommende opgaver indenfor det nære sundhedsvæsen, til et nyt plejecenter, når Holbæk Kommune i den nære fremtid skal dække behovet for akutpladser og sundhedsklinik med lægedækning.
Eller når man skal varetage indsatsen overfor ældre svækkede borgere i bestræbelser på at undgå unødvendige indlæggelser i et tæt samarbejde mellem kommune og sygehus.
Vi finder også, at et kommende plejecenter med megen fornuft kan placeres et sted, hvor man er påbegyndt udviklingen en ny bydel, som er under udvikling i Holbæk Have. Det vil for os være oplagt, at et nyt plejecenter bliver placeret her i tæt sammenhæng med andre kommunale institutioner og bygninger. Det kunne være børnehaver og kollegieværelser.

Da Ældre- og Sundhedsudvalget ikke har lagt sig fast på den endelige placering eller ejerform på grund af de økonomiske vilkår i Holbæk Kommune, er Ældrerådet indstillet på fordomsfrit at indgå i en dialog om de bedste løsninger – herunder også placering og ejerform. For os er det vigtig, at det sker hurtigt af økonomiske årsager på grund af et stort forbrug af plejetimer, men også fordi der er brug for flere plejeboliger placeret i Holbæk by.

På vegne af Ældrerådet i Holbæk Kommune

Steen-Kristian Eriksen Johnny Petersen
Formand ældrerådsmedlem

Denne artikel er publiceret den 7. februar 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply