Læserbrev: Gyllegate?

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Gyllegate?

Ser man bort fra politiske drillerier i debatten om biogasanlægget, står det indtryk tilbage, at mange byrødder ikke følte sig tilstrækkeligt oplyst – selv efter ekstramøder og skriftlige forklaringer – til at stemme andet end nej. Den foreliggende sagsfremstilling lægger sig således i slipstrømmen af tidligere (møg)sager som fx rensningsanlægget og Sportsbyen. Efter 12 år som kommunal direktør er det for mig ubegribeligt, at byrådet stadig vil leve med sagsfremstillinger, der åbenbart gang på gang efterlader dem i tvivl om beslutningsgrundlagets kvalitet.

Jeg har derfor udarbejdet et forslag til, hvordan man kan højne kommunalbestyrelsens oplysningsgrad, samtidig med at man åbner og demokratiserer selve processen for offentligheden:

 • Borgmesterens første feberredning bør være at placere offentlighedens spørgetid først på byrådsmødet – og ikke som nu – til sidst. Det kan give byrødder nye tanker og inspiration i forhold til den rådgivning, som de får fra administrationen. Samtidig er det en synlig måde at vise seriøsitet på i løftet om at ville lytte til folket. Ordningen er gratis.
 • Den næste redningsaktion bør være at sløjfe det traditionelle sagsbehandlingsforløb i fagudvalgene, hvor en direktør agerer mere eller mindre vidende ”go-between” mellem politikernes forventninger om at blive tilført viden i sagerne og de mere vidende sagsbehandlere i forvaltningerne. I stedet skal den mere vidende sagsbehandler deltage i det aktuelle punkt på dagsorden. Udover at bibringe udvalget saglig viden, forkorter det sagsbehandlingstiden væsentligt. Eventuelle deraf følgende arbejdstidsspørgsmål reguleres med afspadsering.
 • Den tredje aktion bør være at indføre, at byrødder kan stille spørgsmål til sagers belysning under byrådsmøderne direkte til kommunaldirektøren og de aktuelle direktører. De bør kunne stå på mål for deres rådgivning og opfyldelse af ”officialprincippet”. De er direkte ansvarlige for politikernes grad af oplysning og for beslutningers lovlighed. Som chefer har de ingen højeste arbejdstid, så ordningen har ingen økonomiske konsekvenser. Samtidig giver det offentligheden, herunder pressen, indblik i sagers kompleksitet og nuancer. Og offentligheden får mulighed for at forstå politikernes gøren og laden bedre.
 • Efter 9 måneders prøvetid med ovennævnte aktioner bør byrådet gennemføre en evaluering af virkningerne, herunder af administrationens evne til at opfylde officialprincippet og til at give kyndig rådgivning.
 • Har ordningen fungeret tilfredsstillende skal den efterfølgende indarbejdes i kommunalbestyrelsens retningslinjer for sit arbejde.

Der kan sagtens tænkes flere aktioner end de nævnte. Men hvis der ikke gøres noget snart, kan Gyllegate meget vel blive vægten, der får troen på det lokale demokrati til at tippe i befolkningen.

 

Bent Brandt
Ahlgade 58B
4300 Holbæk

4 comments

 • Hanne Duelund Larsen

  Kære Bent Brandt,

  Godt forslag 🙂 – men tror du, at byrødderne tør gennemføre noget sådant ???

  Du skriver, at de ikke føler sig oplyst til at stemme andet end Nej ?
  Dét synes jeg ikke er så “farligt” – det er meget værre, når de ikke er oplyste nok – men så alligevel stemmer Ja.

  Og dét ser vi jo desværre nu i Gyllesagen – ligesom i tidligere (møg)sager.

 • Bent Brandt

  kære Hanne
  Det kan du have ret i, men jeg forsøger at holde min kikkert helt lige…………det vil sige, at jeg med mine indlæg fastholder mit mål: At påvise, at informationsniveauet, som administrationen præsterer, er rystende lavt – og har været rystende lavt i jeg ved ikke hvor mange år.

  Så langt tilbage som ved kommunalvalget 2009 var vi nogle borgere, som oprettede en borgerliste – der blandt sine mærkesager netop havde mangel på “ordentlighed” i forvaltningen, udtrykt gennem uklare indstillinger, ingen valgmuligheder mellem løsninger for KB-medlemmerne osv.

  Om man tør gennemføre mine forslag? Både ja- og nej- sigere må være interesseret i at få mere åbne og demokratiske processer. Med mere fyldestgørende informationer kan begge parter med sindsro sige, at de stemmer på et fuldt oplyst grundlag. Det kan Christina også kun være interesseret i med sit ønske om åbenhed.
  Og hvis kommunaldirektøren er en klog mand, så går han foran og anbefaler de nye informations- og beslutningsprocesser – både som aktiv på kommunalbestyrelsesmøderne og ved at sætte direktørerne til at tage deres dygtige sagsbehandlere med i udvalgene……………………….

 • Hanne Duelund Larsen

  Hej Bent,

  Ja absolut – jeg er helt enig med dig – og tak fordi du “holder kikkerten helt lige” 🙂

  Men man bliver da lidt “træt i ansigtet” – nu er Sportsbyen IGEN udsat yderligere 3 måneder.

 • Bent Brandt

  Hej Hanne. Jo tak. Sportsbyen har jeg jo også holdt lidt øje med gennem tiden. Hvad angår administrationens indsats i den sag, ja så ligner den unægtelig Gyllesagen en hel del……………

Leave a Reply