4. marts 2024

Foto: Ole Brockdorff

Foto: Ole Brockdorff

Tirsdag var der traditionen tro nytårsparade hos Zonen i Andelslandsbyen Nyvang. 

Omkring  50 gæster samledes i hangaren, hvor formanden for køretøjslauget Bjarne Hansen og formanden for flylauget Morten Munkesø holdt deres nytårstaler, hvorefter selskabet gik til Zone-garagerne for at få varmen og et glas portvin.

I garagerne holdt formanden for Zone-Redningskorpsets Venner Frederik Madsen sin nytårstale.

Blandt gæsterne var medlemmer af Holbæk Byråd, medlemmer af Nyvangs bestyrelse, medarbejdere på Nyvang og medlemmer af Zone-Redningskorpsets Venner.

This slideshow requires JavaScript.