Læserbrev: Fup og fakta om biogasanlægget

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Fup og fakta om biogasanlægget

Enhedslisten har spurgt forvaltningen i Holbæk kommune om hvordan det kan være at Nature Energy reklamerer med 70 faste arbejdspladser når anlægget er i drift…Og samtidig er der kun ansat 10 mand på deres anlæg på Nordfyn (som er næsten lige så stort)

Svaret er at der skelnes mellem direkte og indirekte effekter samt forbrugseffekter. Direkte ef- fekter kommer fra den aktivitet, der er på byggepladsen og efterfølgende på biogasanlægget. De indi- rekte effekter kommer fra underleverandører, der leverer inputs til produktionen. Det er fx halvfabri- kata, transportydelser, husdyrgødning, reservedele og revision. Forbrugseffekterne kommer fra det privatforbrug, som medarbejdere knyttet direkte eller indirekte til biogasanlægget har til bolig, mad, tøj og øvrigt privatforbrug.

Når anlægget er i drift forventer Nature Energy at ansætte 10-15 medarbejdere. De resterende effek- ter er indirekte og forbrugseffekter.

Eller sagt med andre ord: – der er 10-15 faste arbejdspladser. Og forhåbentligt bliver de besat med folk fra kommunen…

Med venlig hilsen

Karen Thestrup Clausen (Ø)
Formand for Børn & Unge udvalget
Næstformand for Klima og Miljøudvalget
Kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune

Leave a Reply