23. september 2023

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Grøn omstilling er fremtiden – uden biogasanlæg

Deciderede fakta fejl bliver jo ikke rigtige af at blive gentaget – tværtimod.

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen

Borgmesteren har bragt fejl vedrørende opførelse af biogasanlæg frem på sin Facebook side og i NVN d. 9. januar fremturer hun sammen med 5 gruppeformænd og et KB-medlem. Det er da skræmmende – men man kan da håbe, at det er imod bedre vidende, at de skriver som de gør??

Myten om, at gylle forarbejdet i et biogasanlæg praktisk talt ikke lugter – er kun teoretisk og desværre sjældent virkelighed. Som jeg kommenterede til borgmesteren på Facebook og her på HO:

Teori om hvorledes afgasset gylle reststof opfører sig
F.eks. nævner borgmesteren to steder, at ”når gyllen er afgasset i anlægget, så udnyttes den bedre af planterne …” og ”fordi den gylle, der har været igennem et biogasanlæg, lugter meget mindre, når den bliver spredt på marken, og hurtigere stopper med at lugte”. JA – i teorien altså – idet virkeligheden ALTID ofte er anderledes eller KAN være anderledes.

Disse udtalelser er nemlig korrekte – HVIS det afgassede gyllereststof pløjes ned straks – ellers fordamper ammoniak-en (som jo giver de kraftige lugtgener) BETYDELIGT. Lige til kvælningspunktet og dét i ganske lang tid!!

Disse 7 folkevalgte kommunalpolitikere skriver: ”Gyllen fra et biogasanlæg lugter primært af ressourcer, cirkulær økonomi- og omtanke.” Det er dog den værste gang politiker-vrøvl.
Derudover kommer der et ”nyt” aspekt ind i læserbrevet fra de 7 ”musketerer”, nemlig at et biogasanlæg vil fremme omlægningen fra konventionelt landbrug til økologisk landbrug. Dét er dog den værste gang vrøvl, jeg nogensinde har set. Man kan ikke gødske landbruget med biogasreststof medmindre de indleverede materialer (både gylle/fastmøg og husholdningsaffald) er 100% økologiske.

Og hvor pokker skulle dette materiale så komme fra??? Vil man samtidig med opførelsen af anlægget kræve at samtlige landbrug der indleverer til biogasanlægget allerede forfra ER økologiske (jeg tvivler på, at der vil være tilstrækkelig mange landbrug i Holbæk og omegn, som er økologiske), og hvornår får vi så alle sammen nye skraldebøtter til bioaffald, som skal være 100% økologisk baserede???
Jeg håber, at alle kan se, at dette er politiker-snak af værste skuffe.

MEN, selvfølgelig skal vi arbejde for en grøn omstilling for fremtiden – men ikke på bekostning af folks helbred. Vi er virkelig fremme i skoene i Holbæk med vor affaldssortering – det kan man ikke rose for meget.

Men med hensyn til opvarmning af bygninger i Holbæk Kommune kan jeg da foreslå tre andre (og der er sikkert mange andre gode forslag som kan erstatte disse biogasanlæg) anlægstyper:
Den mest oplagte er varmepumpeanlæg, som udnytter varmen, som er i luften.

Det andet er varmepumpeanlæg, som udnytter varmen fra vandet i fjorden.

Det tredje er jordvarmeanlæg.

Og det helt fantastiske er, at disse anlæg er en billigere form for opvarmning end gas er – samt at INGEN af disse anlæg hverken lugter eller kræver kørsel med tung transport. VOILA !

Hanne Duelund Larsen
Salvigvej 12
4305 Orø