Læserbrev: Kommentar til Amatøragtig Forberedelse Af Flytning Af Sportsbyen

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev fra Carsten Damgaard som kommentar til læserbrevet “Amatøragtig Forberedelse Af Flytning Af Sportsbyen” af Laust Davidsen.

Jeg har hermed et par kommentarer til læserbrevet “Amatøragtig Forberedelse Af Flytning Af Sportsbyen” den 28. november 2018:

Jeg forholder mig kun til de dele af læserbrevet, der omhandler min rolle. Her er der flere faktuelt forkerte påstande:

* Jeg var og er IKKE lønnet hverken af klubberne eller andre til at føre klubbernes/ foreningernes sag i denne sammenhæng (ej heller i andre sammenhænge). Jeg har, som rigtig mange gode mennesker i foreningerne, været 100% frivillig og ulønnet

* Flytning af klubberne og mulige konsekvenser heraf er 100% et anliggende mellem klubberne/ foreningerne og Holbæk Kommune

* Holbæk Sportsby har som sådan ikke noget med klubbernes flytning fra eksisterende faciliteter ……Holbæk Sportsby skal modtage klubberne i deres kommende faciliteter og hjælpe med at komme bedst muligt i gang

Jeg var konsulent for Holbæk Erhvervsforum i perioden 10. april 2012 – 30. september 2012 med efterfølgende forpligtende arbejdsopgaver i samme relation frem til 31. marts 2013. Formålet var at undersøge mulighederne for tilvejebringelse af privat kapital i forbindelse med realiseringen af det, der nu er Holbæk Sportsby. Resultatet af denne undersøgelse og dette arbejde blev præsenteret for Byrådet den 12. september 2012.

Jeg håber, ovenstående har rettet Laust Davidsens misforståelser i omtalte læserbrev.

Bedste hilsner
Carsten Damgaard

Denne artikel er publiceret den 28. november 2018 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

  • Laust Davidsen

    Tak til Carsten Damgaard for svar på mit læserbrev.
    Jeg har selvfølgelig lavet en fejl ved ikke at få verificeret mine oplysninger om Carsten Damgaards rolle i forbindelse med Sportsbyen. Glæder mig at alle nu får oplyst den rette sammenhæng. Det gode ved min fejl er, at Carsten nu får aflivet diverse rygter. Carsten Damgaard og jeg har aftalt at mødes over en kop kaffe – og måske får jeg en rundvisning?
    Med venlig hilsen

    Laust Davidsen

Leave a Reply