27. september 2023

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Amatøragtig forberedelse af flytning af Sportsbyen

Det må skyldes en amatøragtig og ufuldstændig forberedelse af Sportsbyen, at der opstår det ene tvivlsspørgsmål og strid om mangt og meget.

Hvis HB&I ikke får støtte af kommunen i forbindelsen med flytningen, risikerer klubben at gå konkurs. Foreningens klubhus står på kommunal grund. Efter aftale mellem HB&I og kommunen indgået den 1. april 1965 skal klubben ved evt. afvikling eller flytning af klubben aflevere grunden i den stand, den overtog den i. Altså skal klubben betale for nedrivningen. Der er ingen aftale om, at kommunen skal betale foreningen noget som helst for foreningens aktiver. Altså får klubben ingen refusion for dens investeringer. Der har været forhandlinger om betingelserne ved flytningen til Sportsbyen. Ingen aftale er indgået. Derfor store frustrationer i klubben. Forståeligt, at klubben gerne vil have hjælp af Holbæk kommunen, men kommunalbestyrelsen må så vurdere, hvor pengene skal tages fra. Nyt plejecenter? Renovering af kommunale bygninger? Eller?

Badmintonklubben står i en lignende situation. Troede den kunne sælge badmintonhallen og få penge ved salget til nyetablering. Hallen ejes af Holbæk kommune. Derfor ingen penge til klubben ved salg Forståelige frustrationer også i denne klub. Grunden hertil er igen dårlig og amatøragtig forberedelse. Hvis badminklubben støttes, hvor skal kommunalbestyrelsen så tage pengene fra. Nyt plejecenter? Renovering af kommunale bygninger? Eller?

Klubberne må have været så ivrige efter at komme ud i Sportsbyen, at de glemte at undersøge konsekvenserne ved en flytning? Klubberne havde ellers en lønnet medarbejder – Carsten Damgaard – til at føre deres sag. Var Carsten Damgaard ikke klar over klubbernes stilling i forhold til deres bygninger? Hvordan kan både foreningernes bestyrelser og den lønnede medarbejder være så uvidende? At frivillige har travlt ved siden af deres arbejde, er forståeligt, men en lønnet medarbejder. Det er for dårligt? Da Sportsbyen er blevet til på opfordring af klubberne, må jeg gå ud fra, at klubberne har lønnet Carsten Damgård.

Tennisklubben var derimod skeptisk over for Sportsbyen. Det kunne den daværende borgmester Søren Kjærsgård ikke lide, så han lovede klubben, at kommunen ville betale foreningens gæld, hvis klubbens generalforsamling stemte ja til udflytningen, selv om samme borgmester havde lovet, at der ikke kom ekstra regninger i forbindelse med Sportsbyen. Regninger herfor er mindst 3,5 millioner kroner! Plus nedrivning af tennishallerne og bortskaffelse af materialer.

Det er også uafklaret, hvilke udgifter der er med hensyn til atletikklubbens klubhus og betaling heraf.

Laust Davidsen
Medlem af Enhedslisten
Skrænten 6
4300 Holbæk

Læs også: Carsten Damgaards kommentar til kommentar til dette læserbrev