29. november 2023

Arkivfoto: <a href="https://pixabay.com/users/DarkoStojanovic/">DarkoStojanovic</a> / Pixabay

Arkivfoto: DarkoStojanovic / Pixabay
Læge Tommy Budek drosler ned og det rammer patienterne på Orø. Region Sjælland arbejder på at finde en afløser, men har endnu ikke nogen afklaring på øens lægesituation.

Beboerne på Orø har været “forvænt” lægemæssigt i næsten 30 år, hvor øen havde sin egen læge og uden for åbningstiden fungerede samme læge som lægevagt i alle døgnets øvrige timer. Man skulle ikke som mange andre borgere i kongeriget Danmark tage turen hen til lægevagten og vente et par timer på at blive behandlet. Men den disse tilstande stoppede ved årskiftet 2015-2016, da Carsten Roug gik på en velfortjent pension.

En ny fuldtidslæge på øen var ikke til at opdrive, i stedet fik man en såkaldt satellit-læge fra Holbæk som til at starte med to gange om ugen havde konsultation i en nyindrettet lægekonsultation i Elnebjergcenteret, som bestod af et rum til lægen, et til sygeplejersken og et venteværelse. Patienterne på Orø kunne de øvrige hverdage besøge Tommy Budeks lægekonsultation i Bysøstræde i Holbæk by. En ordning som fungerede godt, og til manges tilfredshed, når man nu ikke kunne være så “forvænt” at have sin egen Ø-læge.

Annoncen hvor Region Sjælland søger ny læge til Orø. (Klik for stor størrelse).

Også læge og sygeplejerske Charlotte Pedersen var meget glade for at arbejde på Orø fortæller de til Holbaekonline.dks ø-medarbejder. Men arbejdspresset blev efterhånden for stort for “familielægen” fordi han ligesom mange andre læger havde for mange patienter. Det kunne til nød gå da han kunne trække på forskellige lægevikarer, men det blev efterhånden svært at få denne assistance, og da selv en læge kan risikere at få vrøvl med sit helbred ved for stor en arbejdsbyrde, har Tommy Budek valgt at reducere antallet af patienter, og det rammer især Orøborgerne.

Tommy Budek har sendt de varsler i god tid om dette til sin arbejdsgiver, som er Region Sjælland, som nu står med det problem at skaffe en læge til disse patienter. Direktør for primær sundhed i Region Sjælland Christina Lundgren oplyser til Holbaekonline.dk at ingen patienter efter august måned kommer til at stå uden læge, for Regionen har ansvar som forsyningsenhed af læger til Regionens borgere, men hvordan det i praksis skal ske, ved man pt. ikke. Der er mange muligheder, hvad der også fremgår af den annonce Regionen har slået op. I bedste tilfælde kan øen håbe på igen at få sin egen læge, i værste at borgere uden læge bliver betjent af en såkaldt regionsklinik, en privat klinik der f.eks. drives af Falck, som man f.eks har i Kalundborg kommune. Borgerne har dog krav på at der højest må være 15 km til lægen.

Holbaekonline.dk følger selvfølgelig udviklingen.