Efter hvidbog: Det er Byrådet, som suværent bestemmer nyt renseanlægs placering

Det gamle rensningsanlæg på havnen skal erstattes af et nyt. Arkvfoto: Michael Johannessen.

Holbæk Kommune har i denne uge offentliggjort sin hvidbog om placeringen af det nye rensningsanlæg.

Hvidbogen er blevet til efter kommunen i foråret var i dialog med borgere og interessenter på kommunens hjemmeside om placering af et nyt renseanlæg. Input og spørgsmål er efterfølgende blevet samlet og besvaret i den netop offentliggjorte hvidbog.

I Hvidbogen peges der på flere forskellige mulige placeringer, bl.a. ved Tølløse, på Orø, Soderup, Mørkøv og Kundby. Også placeringen på Tuse Næs, som der har været stor modstand mod blandt de lokale Tuse Næs borgere, er med i hvidbogen.

Muligheder vil blive analyseret
Ifølge John Harpøth, formand for Udvalget for Klima og Miljø i Holbæk Kommune, er der tale om et godt værktøj til det videre arbejde med at vælge en placering til et nyt renseanlæg.

– Idéfasen er nu afsluttet, og hvidbogen er med til at give os et godt overblik over alle de indkomne forslag. Vi har gennemgået de mange besvarelser og drøftet de mange forslag til mulige placeringer. På baggrund af hvidbogen skal vi i samarbejde med Fors A/S udvælge områder til nærmere analyse. De valgte muligheder vil efterfølgende blive analyseret i arbejdsgrupper, hvor der også deltager borgerrepræsentanter fra de berørte områder. Og i sidste ende er det byrådet, der suverænt bestemmer, hvor det nye renseanlæg skal ligge, fortæller John Harpøth.

De placeringer, som udvælges, vil blive undersøgt nærmere og analyseret af en rådgiver med henblik på at holde dem op overfor hinanden i lyset af de miljømæssige, økonomiske, tekniske og planmæssige forhold, analysen peger på.

Ifølge kommune foretages først en miljømæssig vurdering, og såfremt de forhold er acceptable, vil der blive lavet en økonomisk konsekvensberegning af placeringen. Denne suppleres med en analyse af de tekniske og planmæssige forhold.

Dokumentation: Hvidbog -dialog om placering af renseanlæg (eksternt link til .pdf fil)

Denne artikel er publiceret den 12. august 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply