Læserbrev: Hvor blev væksten af?

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Hvor blev væksten af?

Torsdag d. 8. juni var der politisk debat imellem byrådets partier, hvor kommunens økonomi var i fokus. Alle var enige om, at kommunen er under pres og det skal der rettes op på.

Til spørgsmålet om, hvordan retter vi så op på tingene, lød der stort set enslydende fra samtlige partier, med undtagelse af Liberal Alliance, at skatten er et værktøj til dette, som der skal tages i brug. I den højeste ende er Socialdemokratiet og Enhedslisten, der vil hæve skatten med et 3-cifret millionbeløb, og sidstnævnte er indstillet på, at vi gør dette selvom konsekvensen er, at vi som straf skal sende størstedelen af pengene tilbage til staten i de kommende år.

Der var kun 2 personer i hele panelet, der klogt valgte at udtale, at det IKKE er muligt, at sige noget om behovet endnu, da vi endnu ikke ved, hvordan kommunens økonomi ser ud i 2018. Først når den nyligt indgåede aftale imellem regeringen og KL er gennemregnet, kender vi konsekvensen og påvirkningen. Disse to personer er således Borgmester Søren Kjærsgaard og Sine Agerholm – begge beviste, at de er klar over, at beslutninger skal træffes på baggrund af økonomisk viden.
 
Men hvorfor er en skattestigning blevet til målet allerede nu? En god plan kræver, at vi først lægger planen for, hvad vi vil, derefter ser vi på om vi har råd. Har vi ikke råd, kan vi tage stilling til, om vi ønsker at bede borgerne om yderligere midler.

Men, kære byråd – hvor er jeres ambitioner om vækst?

I min verden og i virksomheden jeg driver til dagligt, kigger vi hele tiden på vores drift og søger at gøre denne bedre. Vi kan hvis nødvendigt, vælge at spare nogle steder eller udskyde aktiviteter. Men hos os er den absolut vigtigste løsning altid VÆKST. Vi kan ikke spare os ud af problemer, vi skal vækste os ud af dem!
De sidste 3 år HAR der været vækst i Holbæk – 2.000 nye borgere, +600 nye jobs, samt nye virksomheder.

Hvorfor var der ingen af de siddende politikere, som brugte dette værktøj som del af deres løsning? Dette er efter min mening den eneste måde, vi kan sikre vores kommunes økonomi fremover, sådan at vi kan få råd til den velfærd vi alle ønsker.

Kære byråd, skattestigninger og driftsoptimeringer er et middel, men det bedste virkemiddel som på lang sigt gavner mest er VÆKST – vækst i virksomheder, jobs og borgere!

Så husk nu at sætte vækst på dagsordenen, når I til efteråret skal sætte rammerne for det kommende byråd.

Lars Frausing Basse
Byrådskandidat for Venstre i Holbæk

Denne artikel er publiceret den 17. juni 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

 • René Ostenfeld

  Jeg er enig i synspunktet, at vi i Holbæk selv er nød til at arbejde os ud af de økonomiske problemer vi er havnet i. Her er vækst og nye arbejdspladser til kommunen en del af løsningen på langt sigt.

  På det omtalte møde den 8/6 forklarede Borgmester Søren Kjærsgaard at problemerne er startet i de foregående budget perioder. De besparelser, som man havde planlagt er ikke blevet gennemført og økonomien er gang på gang skredet. Budgetterne er vedtaget af stort set alle medlemmer af byrådet.
  Flere byrådsmedlemmer vedtog sportsbyen med den forudsætning at det ikke ville gå ud over ”kerne-velfærden” i Holbæk kommune. Vi kan nu konstatere at Holbæk kommunes likviditet nu er så presset at det vil få betydning for budgettet for 2018.

  På mødet den 8/6 gav flere byrådsmedlemmer udtryk for at de ikke havde tillid til de tal som de bliver præsenteret for af ledelsen af Holbæk kommune.

  Hvis man driver en forretning hvor der pludselig er ”hul” i kassen som vi oplever det i Holbæk ville man næppe overleve som direktør. Som borger undre det mig at dette ikke har fået konsekvenser, specielt når man tænker på at partiet Venstre altid er gået til valg under ”styr på økonomien”.

  Hvordan kan Venstre, der har siddet ved ”rattet” se sig selv i øjnene?

  Som borger er det svært at se hvor man skal sætte sit kryds ved næste valg! Og jeg har slet ikke lyst at blive venstreorienteret!

  Hvem har den nødvendige kompetencen til at kunne rette op på problemerne? Næsten alle der i dag sidder i byrådet har jo været med til de beslutning, som gør at budgettet for 2018 bliver meget stramt.

  Der skal tages en lang række ubehagelige beslutninger – og hvem er parat til det?

  At hæve skatten vil ikke på nogen måde kunne løse problemet. Kommunernes økonomi skal holdes i ro – det er aftalen med folketinget– så der er kun besparelser tilbage. Det bliver ikke kønt!

  Mvh.

  René Ostenfeld

Leave a Reply