SOSU Sjælland, ZBC og Selandia fusionerer

SOSU Skolen i Holbæk er nu en del af Danmarks 2. største erhvervsskole. Foto: Rolf Larsen.


SOSU Skolen på Slotshaven i Holbæk er med i fusionen mellem SOSU Sjælland, ZBC og Selandia. Der bliver tale om Danmarks næststørste erhvervsskole.

– Der er mange perspektiver i at fusionere. Med en større og mere robust skole kan vi bedre sikre udbuddet af små uddannelser såsom industritekniker, bager eller tarmrenser. For ved at gå sammen bliver vi mindre sårbare over for udsving i konjunkturer og skift i politiske prioriteringer, siger bestyrelsesformand for ZBC og konstitueret bestyrelsesformand i den midlertidige bestyrelse, Vagn Sanggaard Jakobsen.

Skal sikre regionale arbejdspladser
Den fusionerede skole kommer til at hedde ZBC og får cirka 7.000 årselever, 1000 ansatte, mere end 30 forskellige uddannelser, utallige efteruddannelser og adresser i 8 byer. Det bliver en stor skole med hjemsted i Ringsted, men det er afgørende for de tre bestyrelsesformænd at pointere, at størrelsen ikke er et mål i sig selv.

– Prognoserne viser, at der i 2020 kommer til at mangle over 13.000 faglærte i vores region. Derfor skal vi i samarbejde med virksomhederne være med til at sikre, at den lille tømrervirksomhed i Kalundborg såvel som den store kommune får både kvalificerede elever og efterfølgende arbejdskraft. Ved at fusionere kan vi pulje og optimere vores kompetencer, så vi fortsat leverer høj kvalitet. Samtidig får vi bedre muligheder for at gå nye veje, der løfter kvaliteten yderligere, siger bestyrelsesformand for SOSU Sjælland og konstitueret næstformand i Interim bestyrelsen, Per B. Christensen.

Det skal være nemt at samarbejde
Fusionen bidrager også til at styrke vigtige partnerskaber og fremme samarbejde på tværs af kommunegrænser.

– I selve fusionsprocessen har vi lagt vægt på, at vi som skole vil bevare en åbenhed og stærk forankring i de lokale miljøer. Og vi vil i de sammenhænge, hvor det er muligt styrke samarbejdet yderligere. Det kan både være til virksomheder, andre erhvervsskoler, grundskoler eller kommuner, fortæller bestyrelsesformand for Selandia og konstitueret næstformand i den midlertidige bestyrelse, Arne Petersen.

Bestyrelsesformand for ZBC og konstitueret bestyrelsesformand i den midlertidige bestyrelse, Vagn Sanggaard Jakobsen supplerer:

– I forhold til grundskolerne kan vi for eksempel styrke samarbejdet og hjælpe hinanden med at leve op til det politiske mål, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse. Vi kan med én indgang til over 30 uddannelser bredt i regionen tilbyde en pallette af samarbejdsmuligheder, der præsenterer folkeskolelever for ungdomsuddannelsernes forskellige og mange muligheder.

Skal være en attraktiv arbejdsplads
En af visionerne med en fusion er også at være en attraktiv arbejdsplads, der både kan fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

– Vi går en tid i møde, hvor der bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft. Vi kan som en stor arbejdsplads tilbyde flere og bredere karrieremuligheder. Det er til gavn for eleverne på vores skole, at vi kan fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere, slutter den midlertidige direktør for den fusionerede skole Michael Kaas-Andersen.

Denne artikel er publiceret den 17. juni 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply