Efter massive protester: Nu vil kommunen godt høre hvor nyt rensningsanlæg kan placeres

Det gamle rensningsanlæg på havnen skal erstattes af et nyt - men hvor skal det ligge? Arkvfoto: Michael Johannessen.

Det gamle rensningsanlæg på havnen skal erstattes af et nyt – men hvor skal det ligge? Arkvfoto: Michael Johannessen.


Der har været massive protester mod kommunens planer om, at lægge et nyt rensningsanlæg på Tuse Næs. Så massive, at man nu har valgt at spørge borgerne om, hvor det nye anlæg kan placeres.

Det nye renseanlæg skal erstatte det gamle anlæg ved Holbæk Havn. Kommunen foreslog i første omgang, at anlægget kunne være på Tuse Næs. Det var beboerne på Tuse Næs ikke enige i, og det skabte protest.

Derfor har Holbæk Kommune nu valgt at starte forfra med en åben dialog omkring, hvilke muligheder der er for placering.

– Vi har erfaret, at processen med at finde en placering med fordel skal have en langt højere grad af borgerinddragelse. For der er selvfølgelig mange holdninger og meninger, som vi med fordel skal lytte til. Vi politikere kan med denne viden blive klogere. Derfor starter vi nu helt forfra med at spørge borgerne, hvor renseanlægget kan ligge, forklarer John Harpøth, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø.

Dialogen foregår i første omgang på kommunens hjemmeside hvor borgerne frem til d. 26. marts bliver spurgt om, hvor de vil foreslå, at renseanlægget skal ligge, men også til, hvilke hensyn de mener er vigtige at tage, hvis anlægget skal ligge i deres område.

På hjemmesiden er det muligt at læse mere om tidsplan og baggrunden for det nye anlæg. Det er også her, at man kan læse om, hvilke kriterier det valgte sted skal leve op til. Der skal eksempelvis være kort afstand til vand, området skal have en vis størrelse, og det må selvfølgelig ikke ligge i et fredet område etc.

Dialog skal fremhæve fordele
Dialogen med borgerne vil også have fokus på de fordele et renseanlæg kan have for området – for det vil også være en del af virkeligheden. Et moderne renseanlæg kan eksempelvis producere energi, som lokalområdet kan få glæde af, ligesom natur, løbestier og andre rekreative tiltag kan tænkes ind i projektet.

– Vi vil rigtig gerne høre kreative ønsker fra borgerne til, hvordan et renseanlæg kan tænkes ind i deres lokalområde. Vores håb er, at denne åbne proces netop vil invitere til, at vi sammen ser muligheder og fordele, som vi herefter kan indfri ved fælles hjælp, siger John Harpøth.

Fagfolk fra kommunen og Fors A/S udvælger gode forslag fra borgerne, som de arbejder videre med i en arbejdsgruppe med borgerrepræsentanter. Ved udgangen af 2017 træffer byrådet beslutning om placeringen af anlægget. Et spadestik vil med forbehold kunne blive taget medio 2019 med afslutning af byggeriet i 2020. Der er dog en række forhold, der kan skubbe denne tidsplan.

Denne artikel er publiceret den 17. januar 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply