Tølløse-firma henter Nordens største netauktion til Danmark

Fra venstre: Christian Lenander, Christian Knutsson, Kern Wandall, Nicolai Højland. PRfoto.

Fra venstre: Christian Lenander, Christian Knutsson, Kern Wandall, Nicolai Højland. PRfoto.


I Tølløse holder firmaet Nordisk Logistik Partner til og her har man nu indledt et strategisk samarbejde med svenske Klaravik, der driver Nordens største online maskinauktion. Herved får byggesektoren, landbruget og transportbranchen på Sjælland nye og forbedrede muligheder for afsætning af brugt materiel i både ind- og udland.

Hos Nordisk Logistik Partner er man specialister inden for håndtering og salg af brugt maskinmateriel og ved at starte en dansk version af det veletablerede svenske auktionssite Klaravik.se ønsker man at forene de to virksomheders specialer og at blive førende i Danmark:

– Med det nye samarbejde vil vi forene vores viden og mangeårige erfaring med netauktion, salgsklargøring og håndtering af maskiner og materiel med Klaraviks unikke salgsplatform. Hos Nordisk Logistik Partner er vi specialister i den praktiske håndtering af maskiner og materiel, herunder blandt andet rådgivning, vurdering, klargøring og det praktiske papirarbejde, når en maskine skal skifte ejer, mens Klaravik har en velsmurt auktionsmaskine, der har sat standarden for netauktioner i Norden, forklarer Kern Skovgaard Wandall, adm. direktør i Nordisk Logistik Partner.

Tanken er, at det nye samarbejde først og fremmest skal sikre en tryg og sikker salgsproces og ikke mindst, at handlen foregår til en fair pris. Også fra svensk side har den rette kombination af kompetencer haft stor betydning for valget af Nordisk Logistik Partner som samarbejdspartner:

– Det har været afgørende for os at indlede et samarbejde med professionelle partnere i Danmark, som har erfaring med og indsigt i at arbejde med materiel på det danske marked. Eftersom Nordisk Logistik Partner kan byde ind med unik viden på disse områder, så vi det som en oplagt mulighed at gå sammen om at starte Klaravik op i Danmark, siger Christian Lenander, adm. direktør i Klaravik AB.

Auktioner til markedspris
Køb og salg af maskiner på auktion har vundet udbredelse de seneste år. Det skyldes blandt andet finanskrisen og den efterfølgende økonomiske krise, som har gjort, at der er kommet mere fokus på værdien af brugt maskinel. Det gælder særligt inden for bank/leasing, udlejning, byggeri, landbrug og transport, og det er denne udvikling Nordisk Logistik Partner vil understøtte med etableringen af Klaravik i Danmark.

Erfaringerne fra Sverige viser nemlig, at online auktion er den bedste måde at købe og sælge brugte maskiner og herved at nå den ideelle markedspris:

– Vi repræsenterer jo først og fremmest sælgeren, som skal have afhændet sit materiel til højeste pris og med mindst mulig bøvl. Men uden en tilfreds køber har vi ingen berettigelse i markedet. Handlen og det købte materiel skal leve op til købers forventninger, og det sikrer vi blandt andet gennem den rigtige vurdering, klargøring og via nøjagtige beskrivelser og billeder. Vi skal vinde på den troværdighed, der ligger i en seriøs gennemgang af materiellet, siger partner Esben Hyllested fra Nordisk Logistik Partner i Aalborg.

En typisk netauktion varer 8 til 10 dage, og handler foregår i stigende grad over landegrænserne til de nærmest liggende lande. Og dansk materiel er faktisk ofte efterspurgt i lande som Polen og Tyskland. Det skyldes, at danske virksomheder ofte benytter anerkendte mærker, har det nyeste materiel og behandler det godt:

– Vi handler i stigende grad med købere i udlandet. Dansk materiel har et godt ry, fordi det ofte er i god stand, og fordi vi har tradition for at købe nyt, inden det brugte er slidt op, fortsætter han.

Også her opnår Nordisk Logistik Partners kunder endnu en fordel via Klaravik, der har godt fat i de førnævnte markeder: – Det vil udvide vores markedsområde betydeligt, pointerer Esben Hyllested videre.

Tre fysisk kompetencecentre
Nordisk Logistik Partner arbejder målrettet med skræddersyede løsninger til de enkelte segmenter. En udlejningsforretning har sjældent de samme behov for håndtering af salgsmateriel som eksempelvis et leasingselskab. Fælles er dog, at materiellet skal sælges, men vejen til det endelig salg er tit meget forskelligt. Nordisk Logistik Partner er fysisk tilstede i både Tølløse, Aalborg og Rødekro. Her er der kompetente medarbejdere, der både ved noget om maskinerne, driften af dem, prisen på dem og det tilhørende papirarbejde:

– Det giver en række fordele for både køber og sælger, at vi har vores fysiske kompetencecentre. Dels kan du indlevere dit materiel de tre steder i landet, og dels kan potentielle købere besigtige varernes fysiske stand, inden de byder på auktionen. Det er dog i langt de fleste tilfælde ikke nødvendigt, da vi har præcise beskrivelser og billeder af alle auktionsemnerne, slutter Kern Skovgaard Wandall.

Denne artikel er publiceret den 3. september 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply