Kalundborgvej spærres og busser lægges om

Fra i aften og frem til søndag aften vil Kalundborgvej være afspærret ved jernbaneoverkørslen, mens Lokaltog laver sporarbejde i overskørslen.

Odsherredbanens spor skal renoveres og det betyder både omlægninger og ændringer i både den kollektive- og biltrafikken.

Lokaltog skal lave spor i jernbaneoverskæringen på Kalundborgvej, som derfor lukkes fra fredag aften til søndag aften. Foto: Google Maps.

Lokaltog skal lave spor i jernbaneoverskæringen på Kalundborgvej, som derfor lukkes fra fredag aften til søndag aften. Foto: Google Maps.


Arbejdet på overkørslen starter omkring kl. 21 fredag aften og forventes først at være færdig omkring samme tid søndag aften.

Arbejdet omfatter bl.a. fjernelse af sporet i overkørslen, udskiftning af ballast i selve sporkassen og lægning af nye dræn. Efterfølgende lægges sporet på plads igen, og sporet justeres m.m.

En del af arbejdet udføres i aften- og nattetimerme.

I forbindelse hermed vil der være støj fra kørsel mobilkran, rendegraver, stoppemaskine, ballastfordeler og andre skinnekørende køretøjer – og så i aften- og nattetimerne.

Togbusser og omlagte busruter
Det betyder, at der ikke kan køre tog på en del af Odsherredbanen og derfor indsættes der togbusser mellem Holbæk og Gislinge i det børte tidsrum. Køreplanen kan ses på www.lokaltog.dk.

Desuden vil buslinjerne 502 og 520 blive omlagt.

Linje 502 omlægges i dette tidsrum fra Springstrupvej ad Kalundborgvej – Tuse Lågevej – Nykøbingvej til Kalundborgvej, mindre forsinkelse må påregnes.

Linje 502 vil i omlægnings perioden betjene stoppestedet kaldet Springstrupvej, mens linje 502 ikke betjenter stoppestederne på Rødkælkevej.

Linje 520 omlægges i dette tidsrum i begge retninger fra Tuse Byvej ad Kalundborgvej – Tuse Lågevej – Nykøbingvej til Kalundborgvej. Stoppesteder som linje 520 ikke betjener er stoppestederne på Tusebjerg, Springstrupvej, og på Rødkælkevej.

Denne artikel er publiceret den 8. april 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply