Børnehavebørn udstiller deres kunst

De største børnehavebørn i  dagtilbudsdistrikt Isefjord har lavet kunst - her er det et eksempel fra sidste års fernisering. PR foto.

De største børnehavebørn i dagtilbudsdistrikt Isefjord har lavet kunst – her er det et eksempel fra sidste års fernisering. PR foto.

Det behøver ikke altid at være internationalt anerkendte og højt profilerede kunstnere, som udstiller. I Holbæk kan de ældste børnehavebørn, nemlig også lave kunst og bagefter få det udstillet.

I årets første måneder, har de største børnehavebørn i dagtilbudsdistrikt Isefjord arbejdet med kunst og kultur i et forløb, som er et led i det forberedende arbejde i børnehaverne frem mod skolestart. Forløbet udspringer af et tæt samarbejde på tværs af børnehaver samt mellem børnehaver og distriktets skoler, som er videreudviklet gennem de sidste par år med det formål at skabe øget sammenhæng i overgangen til skole.

Børnene har under forløbet været på kunstsafari i deres nærmiljø, hvor de selv har fået øje på kunst og dokumenteret disse fund gennem fotos, som er blevet fremlagt af børnene selv hjemme i
børnehaverne.

Arbejdet med kunst og kultur har ligeledes budt på deltagelse i kreative og kulturelle processer, hvor børnene selv har været skabende. Både deltagelse og egen skaben har nemlig været centrale omdrejningspunkter i forløbet, da det pædagogiske mål var at give børnene mulighed for at lære noget om sig selv og hinanden i mødet med kunst og kultur både som udøvende og som iagttager.

Projektleder Therese Jensen mener, at det kommer børnene til gode under skolestart, hvor man både skal stå ved sig selv og være åben i mødet med andre børns forskellighed.

Hele forløbet munder ud i en flot fernisering, som finder sted onsdsag d. 25. februar i spisekrogen på Holbæk Private Realskole, hvor op mod 150 børn, samt de involverede pædagogiske medarbejdere, vil deltage.

Leave a Reply