Ingen Arena på byrådets dagsorden

Når byrådet mødes onsdag den 10. december skal der ikke diskuteres Arena.

På sidste byrådsmøde måtte borgmester Søren Kjærsgaard konstatere, at der ikke var et flertal for en principbeslutning om Arena-projektet, hvadenten det handlede om en nybygget Arena, en alternativ decentral løsning eller blot nøjes med at renovere de nuværende idrætsfaciliteter.

Selvom borgmesterens parti, Venstre, går ind for Arena-projektet, så var der ikke enighed i partiets byrådsgruppe, hvor tre medlemmer valgte at undlade at stemme.

Hos socialdemokraterne var medlemmerne frit stillet i forhold til at stemme og det endte derfor med 14 stemmer for en central arena løsning, 14 stemmer for en decentral løsning, mens ingen stemte for at nøjes med at renovere. Tre undlod at stemme. Dermed blev der ikke opnået enighed om en principbeslutning.

Det har derfor været spændende, om borgmester Søren Kjærsgaard ville sætte punktet til afstemning igen – evt. ændret for at imødekomme kritikpunkter om formen fra sidste byrådsmøde. Men et kig på dagsordenen fra byrådsmødet viser, at der ikke er nogen principbeslutning om arena-projektet til afstemning denne gang.

Læs også: Hektisk debat på byrådsmødet: Ingen afklaring om Holbæk Arena

Denne artikel er publiceret den 5. december 2014 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply