Hektisk debat på byrådsmødet: Ingen afklaring om Holbæk Arena

Efter voldsom debat endte onsdagens principafstemning om Holbæk Arena - her i det oprindelige projekt, der for længst er skåret ned - i stemmelighed. Dermed er intet afgjort hverken for eller i mod Arenaen. Grafik: COBE Arkitekter.

Efter voldsom debat endte onsdagens principafstemning om Holbæk Arena – her i det oprindelige projekt, der for længst er skåret ned – i stemmelighed. Dermed er intet afgjort hverken for eller i mod Arenaen. Grafik: COBE Arkitekter.

Der kom ingen afklaring om Holbæk Arena på onsdagens byrådsmøde – Næsten tre timers debat endte med stemmelighed. Dermed er der hverken flertal for eller imod Holbæk Arena.

Udemokratisk, diktatorisk og en stemme lige i helvede – er bare nogle af de ord, som borgmester søren Kjærsgaard fik med på vejen fra byrådsmedlem Michael Suhr ved aftens principbeslutning om Arena-projektet.

Borgmester Søren Kjærsgaard opremsede ved mødets start de tre muligheder for at stemme, som byrådet skulle tage stilling til. Det var en Arena, en decentral løsning og en renovering af de eksisterende bygninger. Men bl.a. Michael Suhr (Konsv.), Karen Thestrup (Enhedsl.) og John Harpøth, var ikke tilfredse med den form.

John Harpøth ville gerne have haft en mulighed for at stemme “nej”.

– Vi får ikk emulighed for stemme ja eller nej til forslagene – vi kan kun stemme for et af de tre forslag – og det er jeg ked af, det har jeg også sagt til borgmesteren, sagde John Harpøth på byrådsmødet.

Det konservative medlem, Michael Suhr var meget utilfreds med måden der skulle stemmes på. Han kaldte det metoden for udemokratisk og sagde blandt andet:

– Vi stemmer lige ud i helvede. Vi ved ikke hvad det koster. Afstemningsformen kan jeg ikke acceptere. Det kan godt være vi skal have arenaen – men vi skal have et ordentligt beslutningsgrundlag at gøre det på.

Socialdemokraternes Sine Agerholm ville gerne have en fjerde mulighed, nemlig en blanding af decentral løsning og renovering af de nuværende faciliteter.

Det var en synligt irriteret borgmester, som tog ordet og afviste at lave om på afstemningen:

– Det er ikke rimeligt at komme med andre løsninger. Det er min ret og derfor bliver det på denne måde. Det er et benspænd. Den debat er lukket, sagde Søren Kjærsgaard og henviste til at forretningsordenen giver borgmesteren mulighed for at lukke debatten hvilket han gjorde.

Debat for og imod
Herefter fik først Venstres Bjarne Kongsted ordet og han citerede en Sanne Salomonsen sang og glædede sig over Arena-projektet, som han nu håber alle vil være med til at give et nyt navn.

Finn Martens fra Socialdemokraterne redegjorde for at socialdemokraterne i mandags vedtog, at gruppens medlemmer er frit stillet i afstemningen og kan sige hvad de vil.

Finn Martens gav i sit indlæg udtryk for, at han var enig i, at afstemningsformen godt kan være et problem.

Han afviste at der var kaos i gruppen – men at det er så vigtigt et spørgsmål, at alle stilles frit og han pegede på økonomien i projektet, som årsagen til, at den socialdemokratiske gruppe ikke var enig internt.

De Konservatives medlem Michael Suhr fremlagde, at han ikke mente, at man havde fået et reelt billede af hvordan alternativet til Arenaen vil være – herunder den økonomiske situation

– Vi ved ikke om der er noget der er billigere. Som ansvarlig politiker skal jeg da se på, om det sætter os i gæld i de næste 25 år. Jeg kan ikke overskue det. Jeg ved ikke om borgmesteren kan, men jeg kan ikke, sagde Michael Suhr.

– Vi må have erhvervslivet til at sige – hvor meget vil I være med. Jeg roser borgmesteren og jer der sad i det sidste byråd på at I hev hoblæk ud af suppedasen – men jeg er bange for at det, hvis man skal lave et valg, så skal man have noget at vælge i mellem. Og hvis arenaen vinder og den står strunk og flot – så sætter jeg mig ned og holder min kæft. Men vi er nød til at være ansvarlige og regne på det først.

Karen Thestrup fra Enhedslisten mente at Arena-projektet vil betyde forringelser på andre områder:

– Det vil berøre vores velfærd. vi vil mangle hænder i daginstitutionerne, Tornved sagen risikerer at blive en af flere. Vi risikerer igen at få kommunen bragt på forsiden af aviserne med uheldige historier.

– Vi har lige siddet i dag og fået at vide, at der skal hentes 50 millioner på driften næste år, og næste år igen. Så dem der siger det ikke kommer til at berøre vores velfærd vil jeg vove at påstå, at det er løgn.

– Vi er på det rene med at idrætsfacilisteterne trænger til et løft. At de er i den sørgelige forfatning som de er, skyldes en fejlagtig politik for mange år siden, sagde Karen Thestrup og opfordrede dem der vil noget andet end Arena-projektet til at stemme for det decentrale forslag.

To Venstre Folk, Willy Lisby og Christian Ahlefeldt-Laurvig meddelte begge, at de afstod fra at stemme.

Generelt var holdningen hos venstre, at man går ind for Arena-projektet og man har fuld tillid til, at borgmesteren er garant for, at økonomien i projektet hænger sammen.

Pernille Kruse (V) langede ud efter modstanderne af Arena-projektet og stillede spørgsmålstegn ved, hvordan modstanderne kunne stemme for et andet projekt end Arenaen, når der slet ikke var noget overblik over hvor meget de andre muligheder – den decentrale løsning og renovering af det eksisterende – vil komme til at koste.

– Jeg kan ikke få økonomien til at hænge sammen. Vi kan ikke få nogen svar om økonomien, sagde Ole Brockdorff (S), som også var uenig i afstemningsformen, men af manglen på andre muligheder ville stemme på den decentrale løsning.

Borgmester Søren Kjærsgaard havde det sidste ord i talerækken;
– Hvis jeg virkede en smule vingeskudt i starten, så er det fordi det her har ligget mig meget på sinde siden jeg startede i byrådet.

Jeg forstår godt, at der er nogen der kan syntes der er spændende elementer i nogle af de alternative forslag, sagde borgmesteren, der dog mente at man skyldte foreningerne bag ønsket om Arenaen at tage en beslutning.

Om økonomien, og nogle byrådsmedlemmers frygt for at det vil gå ud over velfærden sagde Søren Kjærsgaard:

– Jeg har brugt så meget tid på at rette økonomien op, at jeg vil da som det sidste tømme kassen og køre kommunen i sænk på arena-projektet.

– Vil man foreninger, så vil man den vision de har tegnet. De har talt og de har sagt hvad de mener.

– Hvad er det vi får i en Arena? – det skal byrådet arbejde videre med. Der er temamøde i december og januar og så kan vi sætte gang i nogle udbud.

Borgmesteren mente ikke, at man kan være bekendt at kalde placeringen af Arenaen ved Kunsthøjskolen “ude på en pløjemark” og han mente, det var en arrogant holdning overfor de tusindvis af mennesker, som bor i bl.a. Ladegårdsparken og Berntshave, som netop ligger op til det areal, hvor Arenaen er tænkt opført.

Borgmester Søren Kjærsgaard startede herefter afstemningen, der skete ved håndsoprækning og den viste, at der var stemmelighed mellem Arena-projektet og den nye decentrale løsning. Hvert af de to forslag havde fået 14 stemmer, mens ingen stemte for renoveringsmodellen. Tre undlod at stemme.

Det var en rystet borgmester, som efter afstemningen forklarede, at byrådet så måtte tage stilling på et senere tidspunkt og udsatte byrådsmødet i fem minutter, inden man skulle igang med resten af mødet.

Denne artikel er publiceret den 12. november 2014 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

6 kommentarer

 • Ude på en pløjemark og nabo til en ghetto jvf Regeringens liste over de 22 mest udsatte områder i Danmark. Det er sandheden Søren kjærdsgaard.

 • Henrik Nielsen

  Sjældent har jeg ventet så spændt på et byrådsmøde og sjældent er jeg blevet så skuffet over de byrådsmedlemmer som stemte på den de-centrale vision. Når det er sagt så er jeg glad for at jeg fulgte det via byråds-tv, så jeg i fred og ro kunne ryste på hovedet over flere byrådsmedlemmer.

  Når man tænker på at det var en principbeslutning om, hvilken retning der skulle arbejdes videre i, så undre det mig meget at så mange byrådsmedlemmer stemmer i modsatte retning af hvad mange foreninger ønsker. Faktisk har jeg endnu ikke mødt en anden forening som ikke har ønsket fællesskabet i Holbæk Arena visionen.

  En ny svømmehallen er efter min mening det aller vigtigste element i forhold til nye faciliteter. Hvordan kan man som byrådsmedlem være lige glad med hvad svømmeklubben ønsker i forhold til placering – De har ved flere lejligheder vent tommelfingeren nedad i forhold til placeringen på havnen.

  Der er så mange fordele i at samle foreningerne på ét sted. Bl.a.

  Øget samarbejde på tværs af klubberne
  Unikt socialt miljø for både unge og gamle
  Fælles cafeterie/ restaurant /lektie cafe m.m.
  Et sted hvor man som forældre kan aflevere sine børn lige meget om de skal til basket, fodbold eller andet.
  Udviklingsmuligheder
  Fælles træning på tværs (Allers relateret træning, grundtræning)
  Fælles foredrag m.m. både for trænere, ledere, spillere.
  Fælles arrangementer
  Fælles ressourcer
  Alternative træningsmuligheder
  m.m.

  Det må være et drømmescenarie for børn/unge/voksne/gamle at man kan følges til træning m.m. lige meget hvilken idræt man dyrker.. efterfølgende mødes man igen… hygger, laver lektier m.m. og så følges hjem igen.

  Kære byråd… Lyt nu til de mange foreninger/frivillige som ønsker at samarbejde og skabe et unikt foreningsliv i Holbæk – på samme adresse.

  Henrik Nielsen
  Formand
  Holbæk Basketball Klub

 • Allan

  Hvad med bare at droppe det. Så spare vi de penge, der kunne gå til lave alle de veje der er huler i

 • Nies

  Henrik Nielsen: Det er stort set kun foreningerne inden for Holbæks bygrænse der går ind for forslaget. Og det er langt under halvdelen af alle klubber/foreninger i kommunen.

 • Jan Sohn

  En af Venstres unge løver skrev i går på facebook af Venstre står fast. Både før valget, under valget og efter valget har man støttet Holbæk Arena. Det er lidt trist, at partiet står skulder ved skulder i granittung urokkelighed. Det giver jo ikke mulighed for nytænkning.
  Jeg forestiller mig at, hvis Venstre havde lyttet til de mange alternative forslag, der har været fremme, kunne Holbæk have fundet et resultat, som ville have været til gavn for sporten, for byen og turismen.

 • Morten Sundgaard

  Kommer de da aldrig videre…?? Den Arena bliver jo ikke opført indenfor de næste 10 år med det tempo byrådet ligger for dagen.
  Helt ærlig.. Kom nu ind i kampen og få opført den Arena!
  Idrætsfaciliteterne i Holbæk er mere end faldefærdige og hvis Holbæk har tænkt sig at holde på børnefamilierne, og samtidig tiltrække tilflyttere, er de nød til at få bygget nogle moderne idrætsfaciliteter.

  Borgmesteren har jo utallige gange givet udtryk for at projektet ikke kommer til at gå ud over andre velfærdsydelser i kommunen, og alligevel bliver flere i byrådet ved med at bekymre sig om økonomien.
  Hvad med at ha lidt tiltro til Søren?

Leave a Reply