12. juni 2024

Redaktionen har modtaget:

Agnete vil knokle for børnene!

Carsten Fink remser i et læserbrev i Nordvestnyt en række eksempler op på ”uhyrligheder”, han mener, SF er skyld i. Sjovt nok nævner han ikke Fremtidens Folkeskole og skolestrukturen, som måske er dette byråds største projekt, som S langt hen ad vejen var imod, men siden har erkendt var det rigtige.

Carsten ved naturligvis godt, at det violette flertal overtog en kommune på fallittens rand. Carsten ved også, at havde det hele skullet klares med skattestigninger med statslige sanktioner, havde vi i dag haft landets suverænt højeste kommuneskat. Og så ville kommunen gå i stå.

Mit svar på Carstens direkte spørgsmål til mig er:
Nej, nøjagtig som sidst sælger jeg mig ikke for en udvalgsformandspost. Men jeg tilbyder gerne min arbejdsindsats til dem, der som minimum vil garantere mig, at der kan føres en progressiv børnepolitik, der bygger videre på den, jeg i 4 år har været primus motor for:Kommunens børne- og ungepolitik, som alle har været enige om, er grundlaget. Den gode skolepolitik skal videreføres, og folkeskolereformen skal udmøntes på en måde, så vi bliver enige om at få det bedste ud af reformen. Vi skal udvikle og løfte småbørnsområdet, og der skal flere forbedringer oven i dem, der allerede er aftalt. Det hele skal ske i partnerskaber med forældre og medarbejdere,. Og der skal findes penge til det.

Det gælder helt uanset hvilket udsnit af regnbuens farver, det politiske flertal har.

Men hvor er invitationen fra S og EL?

Agnete Dreier, byrådskandidat, SF Holbæk