21. april 2024

Redaktionen har modtaget:

Vi stiller ikke spørgsmålstegn ved, at der er behov for investeringer i idrætsfaciliteterne i Holbæk by. Manglende vilje til vedligeholdelse gennem en årrække betyder, at der nu er et gevaldigt renoverings- og vedligeholdelsesefterslæb på området. Et efterslæb som efterhånden løber op i omegnen af 90 mill. kr. Det skal der naturligvis gøres noget ved. . Men troen på, at et måske kommende idrætsanlæg kaldet Holbæk Arena med adresse på en bar mark syd for Holbæk – nødvendigvis skulle være svaret på de udfordringer synes noget skudt over målet.

Det vil koste flere hundrede millioner kroner at få dette idrætsanlæg op at stå. Penge som selvfølgelig ikke findes. Dertil kommer, at det vil koste mindst 10 mill. kr. mere i drift hvert år – udover foreningernes nuværende kendte aktivitetsniveau (måske skulle Venstre så i det mindste have ventet med at give erhvervslivet skattelettelser for 12 mill. kr.)

Vi har også i snart fire år set, hvordan det borgerlige mindretal og SF over en bred kam har foretaget en række ubehagelige nedskæringer til ugunst for de mange. Ligesom de samme politikere med en indbygget rygmarvsrefleks siger nej til mange gode og velbegrundede ønsker fra borgerne

Det synes derfor på det nærmeste aparte, at man nu lige pludselig kan stampe millioner og atter millioner kroner op af jorden til en Arena???

Vi siger, at kvaliteten i kernevelfærden skal bevares. Vi ønsker, at beslutningen om Arenaen skal udsættes, indtil der er totalt overblik over kommunens samlede økonomi. Her i blandt den udfordring, at Holbæk kommune mangler 516 mill. på bundlinjen i hele budgetperioden 2014-2017

Mogens Justesen og Steen Klink

Socialdemokratiske kandidater til byrådsvalget i Holbæk Kommune