20. april 2024

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev:

Tryghed er en ret.

Vi har alle krav på tryghed der hvor vi bor. Uanset om vi er unge, aktive børneforældre eller tilhører gruppen af ældre skal ingen komme og gøre vores hverdag utryg. Dem der spreder usikkerhed og utryghed skal stoppes og straffes, hvis de begår noget ulovligt.

Det skal vi som politikere stå vagt om. Vi kan naturligvis ikke garantere, at alle borgere vil kunne færdes trygt alle steder, men vi skal skabe betingelser for at det kan ske.

Vi skal måske nytænke hvordan vi bruger pengene på belysning af gader, veje og stier. Vi skal have flere lystavler, med bilernes hastigheder, der kan være med til at få farten ned i byerne – især om aftenen. Det kunne også være forskellige former for fartdæmpning på veje og knallertstier.

Det kan være initiativer med oplysning og debat med de unge der er på vej til at få dårlige vaner som farlig knallertkørsel, hærværk og råben efter andre. Vi skal ikke tolerere at de kommer i gang.

Og så må vi som lokalpolitikere, hver gang det er påkrævet bede politiet om at være aktive og komme til stede og være med til at sikre tryghed – også i landsbyerne.

Tryghed i dagligdagen er ikke en selvfølge – længere. Nogen skal tage sig af det.

Bjarne Kongsted
Kandidat for Venstre til Holbæk Byråd

1 thought on “Læserbrev: Tryghed er en ret

 1. TRYGHED FOR ALLE
  Det er en af de få gange jeg har været enig med Bjarne Kongsted i denne byrådsperiode.
  Fakrisk burde det være en menneskeret, at alle kan leve en tryg tilværelse.
  Sådan er det desværre ikke og her skal vi, som lokale politikere naturligvis gøre, hvad vi kan for at ændre tingene.
  Du nævner bedre belysning året rundt på gader og stier, her kan du trygt regne med os; det genindfører vi i næste byrådsperiode.
  For et par år siden kom der et fornuftigt forslag fra EU-kommissionen, om at indføre en hastighedsgrænse på 30 km i timem i byernes midte. Det blev straks skudt med af Venstre og Konservative, men nu vil vi kunne gennenføre det, fordi du ser nyt på tingene.
  Tak for det, for borgernes tryghed er vigtigt for socialdemokraterne – også når der ikke er valgkamp!
  Med hensyn til politiet har du ganske ret, de er ikke synlige i gadebilledet, hverken i by eller på land. Venstres borgmester har haft 4 år til at drøfte dette spørgsmål med politimesteren. Det vil en socialdemokratisk borgmester gøre straks efter valget!

  Med venlig hilsen
  Jan Sohn
  Socialdemokratisk byrådsmedlem og
  kandidat den 19. november.

Comments are closed.