Læserbrev: Den danske skolereform

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev.

Den danske skolereform.

Der er brug for reformer af folkeskolen. Sandheden er jo, at folkeskolen i dag ikke løser sine opgaver godt nok. Vi halter bagud internationalt, vi ekskluderer alt for mange børn fra fællesskabet, og rigtig mange er ikke rustet til den afgørende ungdomsuddannelse.

Det kan der være mange grunde til. Men vi kan i fællesskab løse udfordringerne. Vi har en dygtig og engageret lærerstab, som ser det som deres fornemmeste opgave at dygtiggøre eleverne mest muligt!

Vi ved, at flere timer med velmotiverede lærere betyder bedre resultater. Vi ved, at teamsamarbejde mellem lærerne i de forskellige fag og det tværfaglige samarbejde mellem lærere og pædagoger giver en bedre og mere sammenhængende hverdag for børnene.

Vi ved, at variation og fysisk aktivitet stimulerer det faglige udbytte. Vi ved også, at de ældste elever trænger til flere individuelle udfordringer – og at alt for mange, har for ringe forudsætninger for, at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det skal der selvfølgelig ændres på.

Vi ved ligeså, at vores fælles inklusionsopgave omkring de fagligt og personligt udfordrede børn løses bedst, når lærere, pædagoger og specialister arbejder sammen i hverdagen om børnene.

Det er ekstremt vigtigt at vi som politikere og forældre bakker om vores lærerstab og giver dem de bedste forudsætninger for at gennemføre en kvalificeret undervisning.

Forhandlingerne om en ny skolereform, skal ske med åbent sind og oprejst pande. Vi skal have en mere helhedsorienteret skole med flere timer, men som stadig giver plads til fritidsaktiviteterne – musik, idræt mv.

Derfor er det vigtigt at man på Christiansborg finder politisk sammen og får lavet en ny og tidssvarende folkeskolereform – den danske reform. Ikke for lærernes, forældrenes eller politikernes skyld – nej, men for elevernes skyld.

Bjarne Kongsted
Medlem af Økonomiudvalget
Holbæk Byråd (V)

Denne artikel er publiceret den 22. maj 2013 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

  • Kenneth Severinsen

    Jeg arbejder til dagligt med børn og unge. De har ikke brug for flere timer de har brug for at den tid de er i skolen bruges på undervisning. der mangler ganske enkelt disciplin, altså at man møder til tiden og sidder stille og hører efter. I dag giver forældre børn og unge lov til at deltage i tour de druk i eksamenstiden og i øvrigt også druk og ballade resten af året. det starter allerede på 7. klassetrin, hvor unge får lov til at gøre hvad det passer dem. Øget undervisning fjerner slet ikke dette problem. Måske skulle politikere mere koncentrere sig om lovgivning om offentlig druk på gader, samt bare en smule mere opbakning til lære staben, så de rent faktisk kan undervise de umulige unger

Leave a Reply