26. februar 2024

Lokalpolitiet i Holbæk gennemførte i går en større kontrol af trafikanter i Holbæk Kommune.

Det var hovedsageligt knallerter, som var i politiets søgelys, men også andre trafikanter blev kontrolleret.

Politiet udskrev bøder for ni små knallerter, der kunne gøre mere end de tilladte 30 km/t. Også en enkelt 45-knallert blev målt til at kunne køre for stærkt. 4 knallerter blev beslaglagt med henblik på konfiskation, fordi det ikke var første gang, at føreren blev taget i at have en ulovlig knallert.

En enkelt person blev sigtet for spirituskørsel på en 30-knallert, 1 blev taget i at køre på 30-knallert selvom personen var under 16 og derfor ikke kunne erhverve sig et knallertkørekort, mens en anden person blev snuppet i at køre på en 45-knallert uden at have kørekort.

Tre personer manglede den lovpligtige ansvarsforsikring, syv brugte ikke styrthjelm under kørslen, seks personer sad på som passagerer og en blev sigtet for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen ved kørsel på en 45-knallert som ikke var indregistreret og så blev der skrevet en sag om ulovlig omgang med hittegods, da knallerten ikke tilhørte føreren.

Også bilister blev taget
Men selvom politiet altså hovedsageligt var på knallertkontrol, så blev også andre trafikanter noteret for lovovertrædelser.

En bilist blev sigtet for spirituskørsel og en blev sigtet for kørsel uden føreret.

Ikke mindre end 9 bilister blev sigtet for at tale i mobiltelefon, selvom de kørte bil. Fem brugte ikke sikkerhedsselen og en kørte for hurtigt.

Desuden blev der skrevet fire sager omkring fejl og mangler ved biler og en person blev sigtet for at have kørt over jernbanespor selvom bommene var gået ned.