28. september 2023

Formand for Ladegårdsparken, Uffe Frejdal Nielsen, tager det første spadestik. Foto: Rolf Larsen.

Formand for Ladegårdsparken, Uffe Frejdal Nielsen, tager det første spadestik. Foto: Rolf Larsen.

Fredag eftermiddag var beboere og samarbejdspartnere inviteret til en festlig højtidligholdelse af begyndelsen af renoveringen af Ladegårdsparken.

Selvom håndværkere og maskiner allerede har gjort deres indtog i Ladegårdsparken, så var det først i dag, at byggeriet sådan helt officielt gik igang.

I den anledning var der inviteret til en lille festlighed i et telt, som var rejst på et af boligområdets græsplæner. Der var gratis pita med kebab, øl og sodavand til de fremmødte og det var populært – især hos områdets børn og unge.

Ved sådan en festlighed, hører sig også taler til. Og den første taler var afdelingens formand, Uffe Frejdal Nielsen, der bl.a. fortalte at det havde været en lang proces, men at man nu var glad for at komme igang.

Fra Holbæk Kommune kom formanden for Klima og Miljø, John Harpøth, der i sin tale fremhævede det grønne tiltag, som bliver gjort med byggeriet, når der sættes solceller op på tagene af boligblokkene.

Formanden for Holbæk Boligselskab, Michael Christensen, talte bl.a. om, at økonomien var på plads og han lovede, at huslejen ikke vil stige i Ladegårdsparken som følge af byggeriet.

Bagefter talerne, gik afdelingsformanden, boligselskabets formand, Klima og Miljøs formand sammen med Højgaard og Schultz repræsentanter udenfor, så der kunne tages billeder, mens det symbolske spadestik blev taget.

Herefter fortsatte festlighederne i teltet, som var godt opvarmet på en ellers råkold januar eftermiddag.

Web-TV: Det første spadestik i Ladegårdsparken