Bestyrelse kommenterer sagen om forsamlingshuset

Vi har modtaget følgende kommentarer fra bestyrelsen bag Orø Forsamlingshus:

Bestyrelsen har for at skabe åbenhed og sikre Øens borgere får den rigtige information om samarbejdet i 2011 udarbejdet en redegørelse som kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen.

Dog vil bestyrelsen gerne bemærke:

– Bestyrelsen har aldrig udtalt eller haft til hensigt at omdanne Forsamlingshuset til et nøglehus, men har hele tiden ønsket en fuldtids forpagter i huset.

– Bestyrelsen har på bedste vis forsøgt at holde Clay Green orienteret om hvordan Holbæk kommune håndterede sagen om bortsalg af huset.

– Clay Green er blevet orienteret hver gang der er sket noget nyt i sagen og blevet bedt om at komme med kommentarer og bekræfte han var enig inden vi handlede.

– Ved de møder Clay Green har deltaget i, har der altid på møderne været enighed om, hvordan der skulle handles.
Desværre er der flere gange hvor han ikke har ønsket at tale med besty relsen.

– Efterfølgende er der derefter flere gange fremsendt mail fra Clay Green til bestyrelsen om at han ville sige op.

– Fra medio oktober har bestyrelsen gjort det klart, at vi ikke ville håndhæve de 3 måneders opsigelse som der står i kontrakten, og har derfor suspenderet denne, da alle er enige om at det er en meget uheldig situation med mange uafklarede spørgsmål.

– Bestyrelsen har gjort det helt klart for Clay Green, at de ændringer der ville ske med hans kontrakt, naturligvis ville blive drøftet med ham inden han sagde ja til at fortsætte.
Han kunne således fortsatte i sit job til sagen var helt afklaret og vi havde mulighed for at lave en ny kontrakt.

– På trods af denne aftale valgte Clay Green selv at opsige sin kontrakt med virkning fra den 31. januar 2012, hvilket bestyrelsen har accepteret

Bestyrelsen for Orø Forsamlingshus

Læs også: Sidste nyt om Orø Forsamlingshus

Tema: Orø Forsamlingshus’ fremtid

Denne artikel er publiceret den 7. januar 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

5 kommentarer

 • Henrik Persson

  Jeg synes, at alle Orø-beboere nemt og enkelt skal kunne se bestyrelsens redegørelse. Hvorfor skal den rekvireres??? Hvorfor er den ikke vedlagt artiklen, lagt på facebook og hængt op ved brugsen?? Det vedgår os alle på Orø, så det ville være gavnligt med lidt mere åbenhed.

 • margrethe pedersen

  utroligt hvor skal 5 a4 sider hænges op henne.

 • Hanne Duelund Larsen

  Rigtigt Henrik !

  Bestyrelsen bør fremsende redegørelsen til holbaekonline.dk så alle Orø-boere kan læse den dér !

  Og så bør datoen for borgermødet i februar ligeledes oplyses både ved opslag og gerne til medierne.

 • Henrik Persson

  Der er da masser af plads på brugsens opslagstavle. 5 A4-ark fylder ca 30 x 100 cm. Og elektronisk fylder det jo ingenting. Det er uden sammenligning den værste undskyldning, jeg har hørt i 2012. Men vi er jo heller ikke kommet så langt med året endnu.

 • Rolf Larsen

  Bestyrelsen for Orø Forsamlingshus har tilsendt Holbaekonline.dk en redegørelse, den kan læses her: http://holbaekonline.dk/2012/01/10/redegorelse-fra-bestyrelsen-for-oro-forsamlingshus/

  Samtidig har Clay Green sendt sin kommentar til bestyrelsens redegørelse, den kan læses her: http://holbaekonline.dk/2012/01/10/clay-green-kommenterer-bestyrelsens-redegorelse/

  Mvh

  Rolf Larsen, redaktør
  Holbaekonline.dk

Leave a Reply