Bestyrelse kommenterer sagen om forsamlingshuset

Vi har modtaget følgende kommentarer fra bestyrelsen bag Orø Forsamlingshus:

Bestyrelsen har for at skabe åbenhed og sikre Øens borgere får den rigtige information om samarbejdet i 2011 udarbejdet en redegørelse som kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen.

Dog vil bestyrelsen gerne bemærke:

– Bestyrelsen har aldrig udtalt eller haft til hensigt at omdanne Forsamlingshuset til et nøglehus, men har hele tiden ønsket en fuldtids forpagter i huset.

– Bestyrelsen har på bedste vis forsøgt at holde Clay Green orienteret om hvordan Holbæk kommune håndterede sagen om bortsalg af huset.

– Clay Green er blevet orienteret hver gang der er sket noget nyt i sagen og blevet bedt om at komme med kommentarer og bekræfte han var enig inden vi handlede.

– Ved de møder Clay Green har deltaget i, har der altid på møderne været enighed om, hvordan der skulle handles.
Desværre er der flere gange hvor han ikke har ønsket at tale med besty relsen.

– Efterfølgende er der derefter flere gange fremsendt mail fra Clay Green til bestyrelsen om at han ville sige op.

– Fra medio oktober har bestyrelsen gjort det klart, at vi ikke ville håndhæve de 3 måneders opsigelse som der står i kontrakten, og har derfor suspenderet denne, da alle er enige om at det er en meget uheldig situation med mange uafklarede spørgsmål.

– Bestyrelsen har gjort det helt klart for Clay Green, at de ændringer der ville ske med hans kontrakt, naturligvis ville blive drøftet med ham inden han sagde ja til at fortsætte.
Han kunne således fortsatte i sit job til sagen var helt afklaret og vi havde mulighed for at lave en ny kontrakt.

– På trods af denne aftale valgte Clay Green selv at opsige sin kontrakt med virkning fra den 31. januar 2012, hvilket bestyrelsen har accepteret

Bestyrelsen for Orø Forsamlingshus

Læs også: Sidste nyt om Orø Forsamlingshus

Tema: Orø Forsamlingshus’ fremtid

5 kommentarer

Leave a Reply