Clay Green kommenterer bestyrelsens redegørelse

Forpagter Clay Green har tilsendt Holbaekonline.dk en kommentar til Orø Forsamlingshus' bestyrelses redegørelse.

Den nuværende forpagter af Orø Forsamlingshus kommenterer her den redegørelse fra forsamlingshusets bestyrelse, som Holbaekonline.dk bringer i dag.

Holbaekonline.dk valgte i dag at fremlægge bestyrelsens redegørelse for Clay Green, inden vi offentliggjorde den her på siden.

Det valgte vi af to grunde; dels at Clay Green jo helt naturligt er en del af den sagen og dels fordi der i bestyrelsens materiale indgår breve og oplysninger fra Clay Green.

Clay Green har godkendt, at vi offentliggjorde bestyrelsens redegørelse i sin helhed – altså inklusiv hans breve. Clay Green har efterfølgende sendt Holbaekonline.dk sine kommentarer til redegørelsen.

Clay Greens kommentar kan læses i sin helhed her. (.pdf fil).

Læs også: Redegørelse fra bestyrelsen for Orø Forsamlingshus

Tema: Orø Forsamlingshus’ fremtid

Leave a Reply