Forpagter Clay Green til bestyrelsen: Jeg giver ikke op

Forpagter af Orø Forsamlingshus Clay Green. Foto: Jesper von Staffeldt.

Forsamlingshusets Nuværende forpagter, Clay Green, har sendt nedestående brev til bestyrelsen for Orø Forsamlingshus, som svar på et brev, han modtog fra betstyrelsen:

Jeg kan jo ud fra Jeres brev forstå, at I ikke kan, eller vil, forlænge min opsigelse, men på den anden side kan jeg godt forstå det da bestyrelsen jo er opløst fra d. 1. Februar 2012.

Mht. at stille bestyrelsen i et dårligt lyst, så er det kun et spørgsmål om at fortælle hvordan det er, så folk får en mere reel ide om hvordan ting foregår. Så dårligt lys må være baseret på dårlig samvittighed.

Jeg venter med at fjerne noget som helst til efter d. 1. Februar. 2012 hvorefter vi desværre må holde forsamlingshuset lukket indtil der findes en løsning, eftersom en ny forpagter ikke kan tage over før der ligger en godkendt kontrakt. Først derefter vil jeg “pakke” det hele sammen, men det kræver jeg får et skriftlig ønske fra Holbæk Kommune om at forlade forsamlingshuset da den afgående bestyrelse ikke længere er nogen myndighed fra d. 1. Februar.

Det vil selvfølgelig være synd at skulle stedet lukket, specielt tror jeg det bliver svært for Orøs Beboer at forstå, at en afgående bestyrelse vil forhindre Orø i at få deres Musik- og Kulturhus som der nu er udsigt til.
Dette vil selvfølgelig også blive taget op til det kommende borgermøde i februar, som jeg synes også pressen skal deltage i, da det vil være spændende og høre på den forklaring der ligger til grund for at en afgående og snart opløst bestyrelse finder det mere vigtig at ødelægge det for Orøs Beboer, end at acceptere at nu er tiden inde til at andre overtager, som har mulighederne og midlerne.

Orø Musik- Og Kulturforening har allerede 65 betalende medlemmer og den vokser stærkt, for opbakningen er stor til den nye forening, selv andre foreninger begynder at støtte op om at Orø nu har mulighed for at få et spændende kulturhus, men desværre vælger den afgående bestyrelse at gøre det personligt og gøre alt for at Øen ikke opnår den bedste løsning, men et eller andet ligegyldigt.

For at bruge John Vejgaards egne ord, så finder jeg det, og efterhånden rigtig mange, at det er uanstændigt og smagløst, at den afgående bestyrelse har gjort det personligt, hvor det er vigtigere at blive siddende for enhver pris og forhindre mig eller andre i at fortsætte, frem for at tænke på Orøs beboer.

Hvis den afgående bestyrelse tror de står i et dårligt lyst, så er det ingenting i form hvad der er i vente, jeg giver ikke op og den nye forening heller ikke, for det er professionelle folk, som også vil kæmpe for ideen, og det burde jo også være Orøs beboer man tænker på, og ikke sig selv, eller hvad?..

Holbæk Kommune har fået et kanon tilbud og det samme vil Orøs beboer få ved det kommende borgermøde og til den tid forventer vi at der er over 100 betalende medlemmer og dem kan man ikke se bort fra. Og det er jo også kun en forening som kan fortsætte med forsamlingshuset, og forhandle, iflg. kommunens egne udtalelser og ikke 5 privatpersoner.

Jeg synes det ville klæde den afgående bestyrelse at samarbejde og trække sig tilbage, for at lade nye kræfter overtage, giv Orø noget nyt frem for at ødelægge det, og så betød det måske også at folk vil kunne respektere den afgående bestyrelse.

Med venlig hilsen
Clay Green
Nuværende forpagter

Brevet er offentliggjort med tilladelse fra både Clay Green og forsamlingshusets bestyrelse.

Tema: Orø Forsamlingshus’ fremtid

Leave a Reply