Projekt om børns rettigheder skal ende i teaterforestilling

I øjeblikket – og henover foråret – holdes forskellige workshops, der skal munde ud i en teaterforestilling om børns rettigheder. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Holbæk Kommune og Teatret Fair Play.

”Projekt Korczak” er et stort kulturformidlingsprojekt, der sætter fokus på børns rettigheder, og projektet involverer blandt andre skoleelever, skolebestyrelser og Teatret Fair Play.

Emrah Tuncer, der er formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune, er glad for samarbejdet og fremhæver temaets vigtighed:

– Det er utrolig vigtigt, at børn lærer at behandle hinanden ordentligt og at vise respekt og hensyn. Samtidig er det vigtigt, at alle – både børn og voksne – gør sig bevidst, at et godt og trygt liv er en grundlæggende rettighed. Derfor sætter vi sammen med teatret fokus på børns rettigheder og en mand, der bogstaveligt talt satte børns vilkår højere end sit eget liv, fortæller udvalgsformanden, om Janusz Korczak, der har lagt navn til projektet.

Rammen for projektet er livet på Korczaks børnehjem i Warszawa i årene 1940 til 1942, hvor nazisterne tvang ham og børnene til at rykke ind i den jødiske ghetto og senere jævnede den med jorden. På trods af flere tilbud om at blive smuglet ud af Polen, valgte Korczak at blive hos ”sine” børn.

Børnene bidrager aktivt
I alt 160 skoleelever i Holbæk Kommune skal i forbindelse med projektet møde skuespillere fra Fair Play, og i fællesskab skal de arbejde med emnet børns rettigheder. En del af disse workshops er allerede gennemført, mens resten løber af stablen i januar 2012.

De forskellige workshops danner grundlag for en forestilling med skuespillerne fra Teatret Fair Play. Forestillingen skal i 2012 på turné, og en bevilling fra Holbæk Kommune har desuden sikret, at stykket også bliver spillet ved ti skoleforestillinger og tre aftenforestillinger i lokalområderne. Med skoleforestillingerne får alle 5. og 6. klasser i kommunen mulighed for at overvære stykket, og de øvrige elever kan se forestillingen om aftenen sammen med deres forældre. Begge dele ganske gratis.

Udvalgsformanden glæder sig over, at børn og voksne får en anledning til at forholde sig til et vigtigt fælles tema:

– Både forestillingen og arbejdet med workshops sætter forhåbentlig nogle tanker og gode snakke i gang hos børnene. Jeg håber også, at de vil invitere deres forældre til at se stykket, for børns rettigheder er også den dag i dag et vigtigt emne, som kan være godt at få snakket om over middagsbordet eller på vej hjem fra forestillingen, siger Emrah Tuncer, der er formand for Udvalget for Kultur og Fritid.

Det er endnu ikke fastlagt, hvor de tre aftenforestillinger kan holdes, så interesserede lokalområder eller skolebestyrelser kan henvende sig til Holbæk Kommunes kultur- og fritidssekretariat, hvis de ønsker at huse forestillingen.

Givtigt samarbejde
Project Korczak bliver gennemført i et tæt samarbejde mellem Holbæk Kommune og Teatret Fair Play, og ikke blot kommunen, men også teatret sætter pris på dette samarbejde, forklarer Michael Ramløse fra Fair Play:
– På teatret glæder vi os meget over, at Udvalget for Kultur og Fritid har besluttet at gå aktivt ind i dette store og vigtige projekt, som allerede er godt i gang. Endvidere glæder vi os over samarbejdet med skoler og institutioner i byen, da det er et vigtigt element i Teatret Fair Plays arbejde som egnsteater i Holbæk.

Det tætte samarbejde ligger i tråd med ønskerne i Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik, hvor samarbejde og partnerskab er højt prioriteret. I samme politik er ’kulturmuligheder for og med alle’ et indsatsområde, og projekt Korczak er ifølge Emrah Tuncer et eksempel på, hvordan det kan gennemføres i praksis:

– Alle børn og voksne kan på en eller anden måde forholde sig til temaet om børn rettigheder, og med projektet her bliver en masse af dem også direkte inddraget – ikke blot som passive tilskuere, men også ved at skulle forholde sig aktivt til forskellige problemstillinger og derigennem komme med input til forestillingen.

Denne artikel er publiceret den 21. december 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply