24. juli 2024

Foto: Rolf Larsen.

Som den første region gør politikerne i Region Sjælland det nu muligt for regionens indbyggere at få et politisk forslag behandlet af Regionsrådet.

Før et såkaldt borgerforslag lander på den politiske dagsorden, skal det have opbakning fra 5000 af regionens borgere. Både forslagsstiller og støtter skal være minimum 18 år.

-Vi vil gerne sikre, at regionens borgere kan få en stemme i, hvordan Region Sjælland udvikler sig. Derfor skaber vi nu bedre muligheder for at komme med forslag og idéer. Når vi tager beslutninger i Regionsrådet, påvirker det mange. Derfor er det afgørende, at der er flere gode muligheder for at komme med input på og påvirke de ting, der er vigtige for borgerne, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Regionsrådet tager beslutninger om blandt andet sygehuse, psykiatri, klima, erhverv, trafik, kultur, miljø og uddannelse.

-Det lokale demokrati er en vigtig del af vores velfærdssamfund og i en stor region med mange forskellige behov. Det sikrer, at borgerne har mulighed for at forme de beslutninger, der påvirker deres hverdag, og at vores velfærd kan tilpasses lokale behov. Det hjælper samtidig os politikere med at træffe de rigtige beslutninger og skabe de rigtige løsninger, siger Anne Chr. Thilemann, der er formand for Inddragelsesudvalget. Det er det udvalg, som har stået for det politiske arbejde med borgerforslagsordning.

Regionsrådsformand Heino Knudsen er glad for, at borgerne får bedre muligheder for at påvirke regionens politiske arbejde.

-Jeg er glad for, at vi nu styrker borgernes muligheder for at blive hørt. Jeg ser det som en del af vores fokus på styrket inddragelse af borgere, interessenter og medarbejdere i Region Sjælland. Så længe forslaget er inden for den ramme, vi har i Regionsrådet, er der muligheder for at bruge ordningen. For eksempel hvis du som patient eller pårørende på et af vores sygehuse har lagt mærke til noget, hvor du tænker, at det kan gøres på en anden måde.

Regionsrådet er underlagt en række love fra Folketinget, og derfor er det ikke alting, der vedrører regionerne, som de regionale politikere træffer beslutninger om. Derfor vil der, når en borger har stillet et forslag, og det har opnået opbakning fra 5000 borgere, også ske en administrativ vurdering af, om en borgers forslag ligger indenfor regionens ansvarsområde og dansk lovgivning, eller om andet eventuelt spænder ben for forslaget.

På regionens hjemmeside etableres der nu en platform, hvor borgerne kan stille et forslag. Ordningen ventes at være i drift inden for de kommende måneder. Region Sjælland vil evaluere ordningen, når den har været drift i et år.