2. marts 2024

Arkivfoto: Rolf Larsen.

Miljøstyrelsen har givet tilsagn til Holbæk Kommune om penge til to nye klima-lavbundsprojekter. Det drejer sig om Kalvemose Skov (ca. 23 hektar) i Holbæk by samt ved Kølle Å og Svinninge Å (ca. 205 hektar) øst for Jyderup.

-Ved at genoprette og udtage lavbundsjorde bidrager vi til CO2-reduktion, og vi får skabt ny, vild natur. Så jeg er meget glad for, at vi får mulighed for både at realisere vores klimamål og leve op til vores mål om at forbedre biodiversiteten. Med tilsagnet får vi finansiering til at lave forundersøgelse i begge områder. Forundersøgelsen for hvert projektområde skal dels give afklaring af, om projektet teknisk kan lade sig gøre uden påvirkning af omkringliggende arealer, og dels om der er opbakning til realisering af projekterne hos lodsejerne, fortæller Karen Thestrup Clausen (Ø), der er formand for Udvalget for Klima, Miljø og Natur i Holbæk Kommune.

Det samlede tilsagn for de to projekter svarer til i alt 29 mio. kroner. Forundersøgelser for begge områder skal være afsluttet senest ultimo 2025.

Leave a Reply