23. juni 2024

Arkivfoto: Rolf Larsen.

Det var en samlet kommunalbestyrelsen, som onsdag godkendte besparelser for i alt 42,8 millioner kroner.

Besparelserne kommer fordi stigende inflation, energipriser og merforbrug på nogle kerneområder ellers ville betyde en overskridelse af servicerammen i 2023.

-Det gør altid ondt at spare, men vi har været nødt til at udvise rettidig omhu. Vi har taget en del af spareforslagene af bordet, men når man sparer 42,8 millioner kroner, så påvirker det selvfølgelig borgerne, vores tilbud og de medarbejdere, der arbejder i dem, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (Soc.).

Politikerne har prioriteret mellem spareforslag for omkring 62 millioner kroner. Mange spareforslag blev derfor ikke til noget.

Det gælder f.eks. et forslag på ældreområdet om at tilbyde praktisk hjælp til rengøring og tøjvask hver 3. uge samt en lukning af caféer og aktive centre. Politikerne har også taget et forslag om at fjerne de pædagoger, der indgår i undervisning i skolerne, af bordet. En rammebesparelse på dagtilbudsområdet gennemføres heller ikke. På socialudvalgets område fastholdes Banehuset i Jyderup, der er et tilbud til psykisk sårbare.

-Politisk har linjen været, at vi ville berøre de borgere, der har mest brug for hjælp, mindst muligt. Det har ikke været nemt, men jeg er glad for, at vi kunne fjerne mange af forslagene på særligt ældre-, social- og børneområdet, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

De besparelser, der gennemføres, findes blandt andet på administration på forskellige velfærdsområder samt på vedligehold og ejendomme.

I processen har politikerne brugt de over 300 høringssvar fra borgere, råd, nævn og medarbejdere aktivt.

-Der er kommet rigtig mange høringssvar, og dem vil jeg gerne takke for. Vi har jo ikke kunnet imødekomme alle ønsker, men svarene har været med til at skabe et godt grundlag for vores prioritering. Så tak til jer, der brugt tid på at deltage i høringen, slutter Christina Krzyrosiak Hansen.