14. juni 2024

Foto: Morten Sundgaard - Skadestedsfotograf.dk

Tirsdag aften skulle Regionsrådet tage stilling til en forhøjelse på knap 200 millioner kroner af den endelige anlægsbevilling for det nye sygehusvaskeri, der skal bygges ved Holbæk.

Vaskeriet, der skal erstatte sygehusvaskeriet ved Holbæk Sygehus, som brændte tilbage i sommeren 2018, havde allerede en anlægsbevilling på ca. 68 mio. kroner.

Regionsrådet skulle tirsdag aften tage stilling til en tillægsbevilling på 207,4 mio. kroner, således, at den samlede anlægsbevilling kom op på 275,7 mio. kroner.

Under debatten blev det nævnt, at bl.a. valget af grøn energi i form af varmepumpe og solceller, således at der etableres en luft til damp varmepumpe, samt de generelle prisstigninger på byggerier er med til at gøre byggeriet af sygehusvaskeriet dyrere.

Fra borgerlig side blev fordyrelsen kritiseret.

Liberal Alliance havde ved et tidligere punkt på mødet fremsat et forslag om, at undersøge muligheden for at tage en allerede eksisterende bygning i Slagelse i brug som sygehusvaskeri. En løsning der ville være billigere. Men administrationen havde undersøgt sagen og kommet frem til, at der var flere ting, som gjorde, at det ikke umiddelbart var muligt at benytte ejendommen til sygehusvaskeri, her i blandt lokalplanen og mulig manglende vandforsyning.

Både Konservative og Venstre, som sidste år var med at stemme for, at bygge et nye sygehusvaskeri ved Holbæk, mente, at forudsætningerne var ændret meget siden beslutningen.

De borgerlige partier kom også med forslag om at sende opgaven i udbud hos private aktører, ligesom det også blev foreslået, at man burde vente og lave et nyt udbud for at få en billigere pris.

Det endte dog med, at et flertal bestående af Socialdemokratiet, De Radikale Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stemte for den endelige forhøjede anlægsbevilling.

1 thought on “Det nye sygehusvaskeri: Voldsomt forhøjet anlægsbevilling vedtaget

  1. Det var dog en voldsom pris. Læste om dette i EB for små 2 uger siden, at nogle fra byrådet syntes det var for dyrt

    Er der nogle der ved hvorfor de ikke kan lave det igen på Holbæk sygehus?

Comments are closed.